vruuJU' Trite s kraam f vanaf heden is er in Castenray Weer een openunosti/den J vs" !7-3o-iuor I ho^ niei. Li kunt vanavond met ons Cen met wet wij U, -fce bieden hr*bb&n komen ke«n is Jnekc n -Sokooi kinderen vsnft-f Inctlf lrolw» A3©nen venef A 7 u.u~r iater-cl^» van 1^.30 i uur d door- d@ Week voorlopig TJr' jljl k. Je 1 .jjj<iu.£ j 1 -rss:u^ouazc-vj ÏrU Vnrf k-V I -V rfcJSv -lit !Ufc. "r "Tegen inlevering van de^e ton ©e>n f'rCksdeJ g of krokeè <of Cefcs der^e/^kj *>r a fc i ftri <f <t<nr«ftSrxf/7i y - - ^<r.yr.r^/:>-.iyri'*r* u. 7iecLc.ti.cz is-G/n -ScStcfnj ".1/4 Insist l/~

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 8