- 4 - Uitslag wedstrijd Batavieren - Uiillem Teil! (gehouden op 7 maart 1973), Batavieren! 1ste zestal - 1,267 punten HS - Fr. UJeys - 225 punten. 2de zestal - 1,174 punten HS - Dos UJeys - 206 punten. -schutters: 4 - 3de zestal - 1,199 punten HS ~..G» Kunen - 205 punten. 4de zestal - 781 punten HS - G. de Rijk - 171 punten. De 15 hoogste schutters behaalden 3,023 punten. UJiliem Teil: lste zestal - 1,245 punten. T - 2de zestal - 1.132 punten. 3de zestal - 862 punten. 2 schutters 4de zestal - 146 punten, 15 hoogste schutters behaalde 2.863 punten. Hoogste schutter D. Vissers met 218 punten. Zaterdag, 14 april, dus morgen komt de vereniging Höuts-UJe'lvaren op bezoek dat is de laatste wedstrijd i.v.m* ons noderlaagtournooi. - Vele schutters zullen zich nog wel herinneren dot dit een zware tegenstander voor ons is. Hot is. een van de beste en sterkste vereniging van deze streken UJij hebben dit al voor jaren terug ondervonden toen wij ook regelmatig tegen el kaar schoten. Door omstandigheden hebben wij de laatste jaren geen kontakt meer met elkaar gehad, maar nu kunnen wij ons weer gelukkig prijzen dot.de kontakten wederzijds weer in zoverre hersteld zijn dat wij jaarlijks weer een uit- wn thuis wedstrijd tegen dozB sportieve vereniging kunnen verschieten. De opstelling is als volgt: G, UJeys Al. Kuypers Dos UJeys. IV Smulders G, Cremers UJ. Brouwers- G. da Rijk - Ans Cremers Maria Cremers Carolien Cremers G.v. Kuyck H. Cremers Fr.. UJeys A. Kuypers D. Dacobs Fr. Kuypers A» Drabbels P. UJeys Deze schutters schioten om 4 uur, G, Kunen P'. Emonts - R, D. Posters P. Reijnders. Martha Cramers H. kleven H. Smits. Deze schutters schieten om 6 uur. Heren schutters veel succes zei U'allen toegewenst, - - - r v. Verdejr hebben wij 28 april a.s. een uitwedstrijd togen de verèniQij*y Nooit. ueuacnr uit lYleyel, maar daar deze vereniging maar dé beschikking heeft over 2 banen (binnen banen.), is deze week het voorstel gedaan om. op vrijdag en zaterdag mot 2 zestallen te kunnen schieten. Zeer waarschijnlijk zal dit doorgaan, maar hierover meer in de volgende Schans. Do- oenretaris P. Poels. TE KOOP TE KOOP EETAARDAPPELEN TE KOOP Fr. UJeyg Lollebeekweg 40.a, Ulelke Castenrayer 40 jaar) was getuige van een lichte aanrijding op de par keerplaats in Venray, op 22 juli 1972. Auto's waren 'n Opel Kadett en een busje uit Rotterdam. Graag zouden wij enkele inlichtingen hierover hebben-, lüilt U even bellorii - - Overdag: 0 47 89 - 12 09, na 5.uur-en in hot weekend: 0 47 89 - 14 08. "*H, Beurskens Swolgen. TRIMMERS...ATTENTIE Vanaf volgende week donderdag is het. trimmen'voprtaan bij G0 Smits (Lollebeekweg) rechtsaf. Aanvang half acht. - U KOltiT TOCH- 00K?????? NATUURLIDKJ lil - c

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 6