Voor een goode plantengroei is het van groot belang dat er geen harde lagen in de ondergrond voorkomen. U/ij spitten tot 80 cm. diep zonder gaten of voren in het land, speciaal voor de aanleg van asperges, boomgaarden, plantsoenen. mechanisch onkruidvrij houden en allo andere werkzaamheden in asperges. Tevens spitten wig 35 cm. diep en maken de grond daarbij zaaiklaar. Ideaal voor stroken tussen kwekerijen en bij de teelt van wortelen en andore tuinbouwprodukten. Ook plantsleuven trekken op alle afstanden daarbij tevens zaaiklaar maken. (Boomkwekerij-gewassen, zaadwortelen, koolsoorten, aardbeien enz.). Verder alle werkzaamheden in kassen, o.a. plantklaar maken voor sla, mest in rijden, mest onderwerken met een speciale machine tot 3 m3 mest per 100 m2). Plukpaden ophogen voor tomaten, egaliseren enz. Fresia's maaien en rooien in binnon- on buitenland. Gespecialiseerd in grondbewerkingen voor aanleg van tuinen en parken, alsmede op zeer kleine opp. rond huizen e.d. Alle machines en traktoren worden vervoerd met vrachtauto's, daardoor snelle services. Vraag vrijblijvend inlichtingen en advies. TUINB0UU/-L00NBEDRI3F Kyo-1- HAY AERTS Genenborg 22 BROEKHUIZEN. telefoons 0 47 63 - 8 7 6. TUINB0UUJ-L00NBEDRI0F. VERENIGINGEN; LimBURGSE VROUUJEN BEU/EG ING: Bestuursleden; a.s. vrijdagavond (hedenavond) half 9 vergadering bij mevr. Tacken-Oenniskens- Collecte: Deze week is er weer de jaarlijkse col lecte voor de kinderbescherming. De zakjes worden in de loop van de week huis aan huis opgehaald. GELD MAAKT GELUKKIG in de kinderbescherming Stop ze wat extra's toe KATHOLIEKE OEUGD BEU/EGING: a.s. 19 april, a.s. donderdag, in het clubhuis van 7-9 uur Poetsbeurt: lïlia Vullings, Ria Geerts Petra Seykens lïlaria Claasens.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 4