Voor oen goods plantengroei is het van groot belang dat er geen harde lagen in de ondergrond voorkomen. UJij spitten tot 80 cm. diep zonder gaten of voren in h^t land, speciaal voor de aanleg van asperges, boomgaarden, plantsoenen. Mechanisch onkruidvrij houden en allo andere werkzaamheden in asperges. Tevens spitten wig 35 cm. diep en maken de grond daarbij zaaiklaar. Ideaal voor stroken tussen kwekerijen en bij de teelt van wortelen en andere tuinbouwprodukten. Ook plantsleuven trekken op alle afstanden daarbij tevens zaaiklaar maken. (Boomkwekerij-gewassen, zaadwortelen, koolsoorten, aardbeien enz.). 'Verder alle werkzaamheden in kassen, o.a. plantklaar maken voor sla, mest in rijden, most onderwerken met een speciale machine tot 3 m3 mest per 100 m2). Plukpaden ophogen voor tomaten, egaliseren enz. Fresia's maaien en rooien in binnen- en buitenland. Gespecialiseerd in grondbewerkingen voor aanleg van tuinen en parken, alsmede op zeer kleine opp. rond huizen e.d. Alle machines en traktoren worden vervoerd met vrachtauto's, daardoor snelle services. Vraag vrijblijvend inlichtingen en advies. TUINB0UUJ-L00NBEDRIDF w-1- HAY AERTS Gonenberg 22 BROEKHUIZEN. telefoons 0 47 63 - 0 7 6. TUINB0UUJ-L00N9EDRIDF. VERENIGINGEN: LIIYIBURGSE VROUWEN BEU1EGING: Bestuursleden: a.s. vrijdagavond (hedenavond) half 9 vergadering bij Mevr. Tacken-Oenniskens- Collectes Deze week is er weer de jaarlijkse col lecte voor de kinderbescherming. De zakjes worden in de loop van de week huis aan huis opgehaald. GELD WAAKT GELUKKIG in de kinderbescherming Stop ze wat extra's toe KATHOLIEKE JEUGD BEWEGING: a.s. 19 april, a.s. donderdag, in het clubhuis van 7-9 uur Poetsbeurt: Wia Vullings, Ria Geerts Petra Seykens Waria Claasens.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 2