-HE V il l i1. I DORPS BLAD VOOR jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1973 Redaktieadres: Horsterweg 43c, Bankreknv.: 13 87 93 86 7, RaBo Bank Oirlo, Mr. l4£ 13 april 1973. f PAROCHIENIEUWS: Goede luook 15 opril 21 april 1973. misdienaars: Jac en Bennie Wismans. Jan Vollenberg en Peter Philipsen, Hoogmis Henk en Peter Strijbos. Zaterdags Zondag: maandags Dinsdag: Woensdag s Donderdag: Vrijdag: Zaterdag Geen vroegmis. 19.00 uur: Wilhelmina Willemssen-Lindors vanuiege enkele inuionenden. Palmzondag. 8.00 uur: zlg. Pierre Janssen. 10.00 uur: Hoogmis met palminwijding. Daordienst overl. fam. A. Geurts - Zanders. 8.00 uur: zlg. Hub Frederiks. 20.00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Pasen. 8.00 uur: zlg. Petronella Clossens-Rongon. 20.00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Pasen. 8.00 uur: gezinsmis (int, offeraars). UJitte Donderdag. 15.00 uur: Plechtigheid voor de schooljeugd. 20.00 uur: Plechtige avondviering overl. fam. Verhoeven - Houbon. Goede vrijdag. Geboden Vasten- en Onthouding. 15.00 uur: Viering voor de schooljeugd. 20.00 uur: Viering van het Lijden en de Dood van de Heer. Paaszaterdag. 20.00 uur: Paasnachtviering. mnd. zlg. Hendrik Philipsen. mededelingen: 1) Vrijdagavond 20.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. 2) Donderdag 10 mei a.s. is een avond gepland bij Rongen in Oirlo om 20.30 uur voor de oudors van de kinderen die het H. Vormsel gaan ontvangen. Dit zal samen gedaan morden door de Parochies van Oirlo, Oostrum en Castenray. Willen de oudors deze avond alvast reserveren? 3) Zondag, Palmzondag, en op Paaszondag is er achter in de kerk gelegenheio om Uw offer voor de Vastenactie te verwezenlijken. Noord-Limburg heeft enkele projekton op zich gonomen. Laten uie ons in deze tijd iets ontzeggen om anderen oen bootjo te helpen. Graag heel bijzonder aanbevolen. i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1