DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadres: Horsterwog 43c. Bankrek.nr,: Rabo-Bank Oirlo. 13 87 93 86 7. Nr. 14. 6 april 1973, PAROCHIE-NIEUWS; Weck van 7-14 april 1973. misdienaars; Willie en Bos Duykers. Poter en Henk Strijbos. Hoogmis; Bos Emonts en Bos v. Kuyck, Zondag - 5de zondag in de Veertigdagentijd. Zaterdag; Zondags lïlaandag: Dinsdag; Woensdag: Donderdags Vrijdag: Zaterdag: mededeling Geen vroegmis. 19.00 uur: Wilhelmina Willemssen - Linders. B.00 uur: Pierre Banssen. 10.00 uur: jrd. fam. Gerard Cremers - Verstegen. 8.00 uur; Hub Frederiks. 8.00 uur: overl. fam. Seykens - Eujals. 8,00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 8.00 uur; uit dankbaarheid. 8.00 uur: Petronella Classens - Rongen. Geen vroegmis. 19.00 uur; Wilhelmina Willemssen - Linders vanwege enkele inwo- nenden. Vrijdagavond 20.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. mededeling voor de ouders van de kleuters. Geachte ouders, Donderdag 12 april a.s, hebben de kinderen van de kleuterschool vrij i.v.m. Studiedag aan de leidster. (Deze vrije dag staat onderaan vermeld op de lijst van vrije dagen, die aan het begin van het schooljaar aan de kleuters is uitgedeeld). m. Bakker - Brouwers. Voor Uuj blijken van deelneming en belangstelling bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze goede broer Pierre Banssen, zeggen mij U hartelijk dank. Kinderen Banssen Castenray. -li ssnfins-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1