y tl' r~ 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAV jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.OO uur 1973 Redaktieadress Horsterujeg 43c. Bankrak.nr.: 13 87 93 86 7. Nr. 13. 30 maart 1973. AAN ALLE INUJONERS VAN CASTENRAY BEZOEK ZONDAG A.S. DE EERSTE CASTENRAYSE VLOOIENMARKT GEORGANISEERD DOOR DE L.V.B. AANVANG - 14.00 UUR IN HET PATRONAAT. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM, DONG EN OUD. OOK VOOR DE KINDEREN ZION ER MOOIE SPULLEN TE KOOP VANAF 10 CENT. DE KLEINERE SPULLEN WORDEN AAN VASTGESTELDE PRIDS VERKOCHT. DE GROTERE MET OPBOD. ALLES a CONTANT. TOT ZIENS DAN - ZONDAG IN 'T PATRONAAT EN BID VOORBAAT DANK. L.V.B. &n ü-u<1 4/ -m sanfiis-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1