DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 RedaktieadresHorsterweg 43c. Nr. 12. Bankrelc.nr, 13 87 93 86 7. 23 maart 1973. PAROCHIE—NIEUWS Week 24 tot 31 maart 1973. Misdienaars: Peter en Henk Strijbos. Jac en Bennie Wismans Hoogmis; Willie en Jos Duykers Derde zondag in de Veertigdagentijd, Zaterdag: 19.00 uur: zlg. Lei-Heidens0 Zondag: 8.0C uur: zlg, Pierre Janssen. 10.00 uur: zlg, Petronella Philipsen, 1. Vandaag preek en collecte door Pater K. Claeaens uit Oirlo voor zijn missiewerk in Indonesië, 2. Deze. week geen repetitie van 't Kerkelijk Zangkoor. 3. Gedurende deze week zijn er geen diensten in de Kerk wegen» afwezigheid van Pastoor. 4. In deze "Schans" een financieel verslag over boekjaar 1972. RODE KRUIS NIEUWS: Op maandag, 26 maart a.s. (a.s, maandag) start het Rode Kruis afd, Venray met een nieuwe E.H.B.0,-kursus. De kursus duurt 12 lessen van elk 2 uur hij wordt gegeven in Sociaal Medisch centrum "de Clockert" en de kosten zijn 55 gul den - aanvang iedere les *3 avonds om 19.30 uur. Gegadigden kunnen zich voor a.s. maandag opgeven iedere middag na 1 uur bij Mevr. G. Wolters - v. Maris, Lollebeekweg 6, eventu eel ook voor inlichten, Castenray. Stichting Gemeenschaushuis OUD Pi-PIER: Het oud papier dat door de Stichting afgelopen zaterdag is opge haald heeft een bedrag opgebracht van 62,50. Men wordt verzocht om zoveel mogelijk alleen kranten en tijd schriften mee te geven. Geen karton of kartonnen dozen. Deze hebben bijna geen gewicht en nemen veel te veel ruimte in beslag waardoor do auto nog eens ex tra naar Venray moet rijden om de vracht weg te brengen. -ai satiaas-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1