-IE SBIiH IS- i DORPS BLAD r" VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.ÖQ uur 1973 Redaktieadres: Horsterwea-43c. Nr.'li. Bankrek.nr. 1*3 87 93 86 7. 16 maart- 157V PARnCHTC-Nint'ilB.; r I-'."' - illeak uan 17 - 24 maart 1973. misdienaars; Dan VoUenbarq en Pater Philipsen. Willie- en' Dos Duykers. Hoogmis; Peter en Henk Strijboa-, Tweede zondao in de Veartiodaoenti id. - Zaterdag; 8;Ö0 uur; Ter ere van O.L. Vrouu< (int., of Persers 19.00 uur; Hlilhelmtna "'ill emsen-Linders vanwege enj'e'le inwonendan Zondag; -.8ÏCTÖ uur;'Pierre Danken, 1Ö.Ó0 uur; Daardiênst overl.fam. Steegbs-Litjens-Henekena. maandag: Féést.van St. Dozef, - - 8";00 uur: overl. fam'. Verhoeyen-Houhen. Hinsdao: 8^00 uur: zlq. Hub Frerierik9. Woensdag: 'RiOO uur: gezinsims (int.. offerpars"1. Donderdao: 8.00 uur: Petronelle. Classens-Pponen, Vrijdag: Gaan ufoeomls. 16.00 uur: Plechtioe Huweli ïksmis Rruidspanr Heldnns-rov. Zaterdag: Fnê9t uan Maria Boodschap. r;00 uur; ter "ra uan'O.L. Vrouw (int. offeraars^, 19.00 uur: Lei .Heidens. mFDFOFLING: Urijdaqavond 20.30 uur repetitie vfn.hgt kerkelijk zanokoor. VERENTGINGEN: - S.V. CASTFNRflY: Uitslagen zondao 11 meert 1°73. Holt.hne8 1 - Castenrav 1 Caatenray 2 -^/enray 4 2 - 1. v E'.E.V. 2 - Cast.enray 3 '(vriandschapDsli Ik") 1 - 1. - Prooramma zondao. 18 maart 1973: v 1 v R.K.-O.S.O. v2 - Caatenray aanvang 14;30 'ugr - scheidsrechter Mj Oüalsky. Casbenray 2 - T.O.P. '27/2 aanvang 14;30 'uur - schRidsr.ecbt'or \f'. M-yali Castenray 3 - Hegalaom 5 aanuand 12.00 uur - scheidsrechter H. Swertz. -.•* Holtheea 1 - Caatenray 1|_ Zonder het oehrutk van allerlei superlatieven monnn me onrust st-Tlnn He wd- strijd Rblthéès 1 - Castenrav'. 1 den uitermate boeiende en'scannend* partij mes. Boido ploéoen; behorend'tot de top van de tuieede klasse 'hebben eestraden :OD hBt schorp van de 9node, vaak lanns het heroïsche af v - - I 4 ,4 1 - V v -g - i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1