-[IE VW11%- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voer woensdag 17.00 uur 1973 BedaktieadresHorsterweg 43c. Bankrek.nr.: 13 B7 93 86 7. Nr.10. 9 maart 1973. PAROCHIE-N IEUUJSs IDeek 10 - 17 maart 1973. lïlladianaars: 3ac en Bennie UJiamans. Peter en Henk Strijbos- htoogmis: Oos Emonts en Boa uan Kuyok. Eerate zondag in de Veertigdagentijd. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere uan O.L. Vrouw (int. offeraara). 19.00 uur: UJilhelmina UJillemssen-Linders uanwege de kaartclub. Zondag: 8.00 uur: ouerl. fam, Voesten - u.d. Voort. 10.00 uur: Bohannes Rambaga en Bohanna Kuypera. lïlaandag: 8.00 uur: Hub Frederiks- Dinsdag: 8.00 uur: mnd. Hendrik Philipsen. Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmia (int. offBraara). Donderdag: 8.00 uur: Boaephina Seykena - Collin. Vrijdag: 8.00 uur: Petronella Claaaena - Rongen. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere uan O.L. Vrouu; (int. offeraara). 19.00 uur: UJilhelmina- Willemasen-Linders uanwege enkele inwo- nenden. N.3.l) Vrijdagauond 20.30 uur repetitie uan het Kerkelijk Zangkoor. 2) lïlaandagauond om 20.00 uur bijeenkomst uan de ouders der eerste communicanten in de zaal Kuypera. UJillen de oudera zo goed zijn om deze auond te reserueren? CARNAVAL 197 3. UJij kunnen toch niet nalaten om alle Caatenrayse Schanaeknuppels en buitendorpse, uan harte te bedanken uoor hun spontane mede werking aan de carnaualsdagen 1973, ook de jeugd uan Casele waar we ueel plezier mee gehad hebben- 't Ulaa enorm, 't is uoor ons onuergetelijk. Nogmaals onze hartelijke dank. IYIART EN NEL.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1