-JI VUIl1.- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY aargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktioadres: Horsterweg 43c. Nr. 9. Bankrsk.nr.:13 87 93 86 7. 2 maart 1973. PAROCHIE-NIEUUJS: UJaek 3-10 maart 1973. misdienaars: UJillie en Dos Duykers. Dos Emonts en Dos v. Kuyck. Hoogmis: 3an Vollenberg en Poter Philipsen. Zaterdag: 8.00 uur: Ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: UJilhelmina UJillemssen-Lindars vanwege enkele inwonenden. Zondag: 8.00 uur: Petronella Philipsen. 10.00 uur: Oaardienst UJilhelmus an Lamberdina Friesen. maandag: 10,00 uur: zlg. Hub Frederiks. Dinsdag: 10.00 uur: zlg. Dosephina Seykens-Collin. UJoensdag: ASUJ0ENSDAG. Geboden VastBn- en Onthoudingsdag. 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). Na de dienst gelegenheid om het askruisje te ontvangen. Donderdag: 8.00 uur: zlg. Gertruda Rambags. Vrijdag: 8.00 uur: overl. fam. Verhoeven-Houben. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int offeraars), 19.00 uur: UJilhelmina UJillemssen-Linders vanwege Kaartclub. N .B.l) Zondag eerste zondag van de maand. Bijzonder aanbevolen collecte voor onze eigen kerk. 2) Vrijdag om 20.30 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. VERENIGINGEN: LimBURGSE VROÜUJEN BEÜJEGING: Voetballens de L.V.B. tegen de 35+ersJJ Carnavalszondag voetballen de dames van Oberen Carnavalsmaandag wordt het bal, wat betreft het oberen, verzorgd door de L.V.B. Bezinningsdag: Dinsdag, 13 maart a.a. io een heziin.iivyo- dag voor de L.V.B. in "Huize St. Paul" maasstraat 132, Arcen. Het programma is als volgt: 10.30 uur aankomst met koffie. 11.00 uur: Inleiding over"en toch kerk". 12.30 uur: Broodmaaltijd. 14.00 uur: Discussie n.a.v. het morgenprogramma. 15.00 uur: koffie. 15.15 uur: Eucharistieviering. 16.00 uur: Sluiting. Onkosten 10,00 bij opgave te voldoen. Opgeven tot b maart a.s. bij de voorzitster.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1