-DE SSHIIS- QL1DE.V/I E/ER C.CIL DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadress Horsteruieg 43c Nr. 8. Bankrek.nr,13 87 93 86 7 23 februari 1973 PAROCHIE-NIEUWS Week uan 24 febr. tot 3 maart. misdienaars: Peter en Henk Strijbos 3 an Vollenberg en Peter Philipsen Hoogmis; Oac en Bennie Wismans Zondag: Achtste zondag door het jaar. Zaterdag: 8.00 uur: Ter ere uan O.L.Vrouw (int. offeraars) 19.00 uur: Lei Heidens Zondag: 8.00 uur: ouerl. familie 10.00 uur: Anna Gertr. Philipsen maandag: 8.00 uur: Wilhelmus en Lamberdina Friesen Dinsdag: 8.00 uur: Uit dankbaarheid (D.) Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int, offeraars) Donderdag: 8.00 uur: Antoon Dinghs en Wilhelmina Kemmelings Vrijdag: Eerste urijdag uan de maand, toegewijd aan het H.Hart 8.00 uur: Hoogmis ter ere uan 't H.Hart Zaterdag: 8.00 uur: Terere uan O.L.Vrouw (int. offeraars) 19.00 uur: Wilhelmina Willemsen-Linders uanwege enkele inwonenden. N.B. s Vrijdagauond 20.30 uur repetitie Kerkelijk zangkoor. KARNAVALSVERENIGING A.s, Dinsdag 27 febr. gaat de karnaualsuereniging met de bejaarden naar Venray. Vertrek met de bus om 19.15 uur. Bijeenkomst Café u.Rhee om 19,00 uur. Zaterdag 24 febr. a.s. Aanuang half acht. Voor de leden uan de karnaualsuereniging bijeenkomst om kwart uoor 8 bij café Kuypers.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1