-0E SSHflflS- uu-icLVoncL DORPS BLAD VOOR CASTENRAY P^jaargang^ir^^^^copi^innei^ooi^oensda^TOOuui^^^^^^^^^^^T^ RedaktieadresHorsterweg 43c, Nr. 6. Bankrek.nr.: 13 87 93 86 7, 9 februari 1973, muziek wordt verzorgd door blaakapel van Oirlo, begin half 8, 't Gaheel staat onder leiding van Philipson Hay. TOT ZIENS. 19.45 uur: 19.20 uur: 20.15 uur: 20.30 uur: 20.45 uur: 20.55 uur: 21.10 uur: 21.40 uur: 21.50 uur: 22.05 uur: 22.20 uur: 22.35 uur: Opening. Buut H. Klaasen. Oacobs parodist. Buut G. Franken. Duo Bert en Truus. (DrtJggen - Cox) accordeon. Buut H. Klaasen. Pauze met verkoop loten. Duo Bert en Truus accordeon. Buut H. Klaasen. Oacobs parodist. Buut G. Franken. Buut Coenders.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1