vervolg S.U. Castenray. 1 Met deze 'stand namen onze- spelers vrede -en tot aan het eindsignaal word goed op balbezit gespeeld. Een dik verdiende overwinning! Castenray. 1 speelde tegen Oostrum zijn 25ste wedstrijd van dit seizoen. Hopenïijk werpt het feit dat geen rustpauze tuerd ingelast ook vruchten af in de verdere competitiewedstrijden. a,s. Zondag wacht ons oen grote krachtproef tegen het als tweede geklasseerde Montagnards 2. Supporters?! S.U. CASTENRAY AFD. JEUGDVOETBAL; - Uitslagen zaterdag. 20 januari 1973; Castenray Al - Leunen A2 ('vriendschappelijk): 2-3. Castenray-81 - IOsselstein BI(kringtournooi) s 3 - 1. Programma zaterdag 27 januari 1973: Castenray BI - lUittenhorst BÏ:aanvang i 14.30 uur. S.U. D.I.S. - OEUGD: •- Doordat wij er een'7de jeugdelftal bijkrijgen is er het volgende veranderd: - - 1 Trainingsschema Spelers van Cl trainen dinsdag in de gymzaal van 19,-30 uur tot 20.30 uur. Spelers van Dl trainen dinsdag, in de gymzaal van 18.30 uur tot 19.30 uur. Spelers van DII trainen maandag in de gymzaal van 19.00 uur tot 20.00 uur. Spelers van-EI trainen maandag in do gymzaal van 18.00 uur tot 19.00 uur. Spelers van EII trainen woensdag in de gymzaal van 18.00 uur tot 19,00 uur. Voor do Castonraysc leden is de niouwe indeling per elftal: Cl - H. Stiphout. Dl - UI. v.d. lïlunckhof - 3. Stiphout - P. Duykers - 0. V, Kuyck. DII - A. Thiolon - R. v. Rhee en UI. Tacken. -• EI - R. Drabbels - T, Fleurkens - H, Strijbos» EII - 3. Uollenberg - R. Kunen on Oac Classens. c - LIMBURGSE UROUUJEN BEWEGING: 31 januari a.s. bestuursvergadering bij Mevr. Raaijmakers - Hendrix aan huis om 20,00 uur, KATHOLIEKE OEUGD BEÜJEGING: Donderdag, 1 februari a.s, clubavond voor de senioren van 19.30 uur tot 21.30 uur, meisjes, donk aan de nieuwe naam en het programma,. De Loidsters. SPAARKAS "DE TOBBERS" Leden van de spaarkas 0 PG E L E T ii»« - Door omstandigheden 'kan de dropping van do spaarkas NIET doorgaan op 26 januari a.s. Ulanneer de dropping nu gehouden zal worden zal. °P tijd bekend gemaakt worden, f 4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 9