Vrijdag, 26 januari (hedenavond) ujedstrijd "Volharding" Lierop in verband me hun nederlaagtournooi. De opstelling is als volgt: G. de Rijk - H* v. Kuyck - G» v. Kuyck - Fr. Kuypers - Dan Dacobs - Ant. Drabbels - P. Reijnders - D. Peoters - P. Emonts - Fr. Weijs - H. Kleeven - G» Weijs G, Kunon. - iïlartha Cremers - W. Brouwers - G. Cramers - P. Weijs - Dos Weys - Ans Cremers - Carolion Cremers - H. Cremers - Maria Cremers - Ant* Kuijpers - Al. Kuijpers - IY1. Smulderé, We kunnen daar allen tegelijk schieten. We vertrekken vanaf het doelhuis om 19,00 uur precies. Zaterdag, 27 januari a.s. (morgen) PRINSENBAL de verzorging van deze avond berust bij de vereniging "De Batavieren", UJillen die dames en heren die zich spontaan hiervoor hebben opgegeveh.ook zorgdragen dat ze allemaal aanwezig zullen zijni Wij hebben dit jaar maar oen avond te verzorgen en" laten we dit dan ook zo goed mogelijk doen. Daar onze vereniging vele goede kontakten onderhouden in onze eigen kring moeten wij nog enige verplichtingen nakomen.Veoreerst is-dat do vereniging "St. Doris" Leunen - daar moeten wij nog altijd eon tegenbezoek brengen en dat is geregeld op dinsdag, 30 januari a.s, We ktinnen daar met ruim 2 zestallen schieten. Aanvang 20.00 uur. De overige schutters kunnen gewoon op onze eigen banen oefenen. Zaterdag, 3 februari a.s. komt de voreniging "St. Doris". Leunen bij ons op bezoek in verband met ons noderlaagtournooi,--'••• Schietbourten om 18.00 en.20.00 uur. 1 De opstelling komt volgende week in "De Schans", De algemene laarvergaderinevan, onze vereniging is vastgesteld op dinsdag 20 februari a.s. om 20.00 uur. S.V. CASTENRAYs Uitslag zondag 21 januari 1973: - Oostrum I - Castenray I: ,1 t 4. - - Programma zondag 28 januari 1973: Castenray I - Montagnards 2 aanvang-14.30tuur. scheidsrechter: A. Smits. - Wanssum 3 - Castenray 2: aanvang 12.00 uur, scheidsrechter: G. Verberkt. Castenray 3 is vrij. Oostrum I - Castenray I: - - -- - - Daar het gehele compotitieprogromma was "afgelast, maakte Castenray 1 een dank baar gebruik van hot aanbod van le klasser Oostrum om oen vliondschappelijko wedstrijd tc opalen. - De accomodatie was uitstekend, het veld goed bespeelbaar en reeds na een „kwar tier kon Castenray door een doelpunt van Dan Swinkols een 0-1 voorsprong ma ken. Het verdere verloop van de eerste helft gaf oen tamelijk gelijkopgaando strijd te zien zonder doelpunten. In de tweede helft kreeg Castenray een duidelijk overwicht, maar tegen alle verwachtingen in slaagde Oostrum er toch^in de stand weer recht te trekken. Een hoge boogbal belandde precies achter onze doelman in de touwen. Geleidelijk aan werd Castenray sterker. Snelle actie's via do vleugels ont regelden de Oostrumse defensie. Een mooie solo van Dan Kunr" ..ormde de ipleiding tot ons tweede doeipunt. Vanaf de cornerlijn speeld Ho bal terug-op Dan Arts-en deze werkte bet leer beheerst voorbij de ün.^trurc -"^olman: 1 - 2. Even later was het wederom Jan Aria die voor 1-3 zorgde. Handig ontfutselde hij de Oostrumse spil de bal en gaf toen ook de doelman het nakijken. Onze gastheren moesten nu helemaal afhaken en het duurde dan ook niet lang of Nico BUddiger kon de score opvoeren tot 1 4. i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 8