C' 119 i in dancinQ "Do Ruif" te oirl°' a o o o o 7 8 o o a o o 9 j o b a o o o o a a - 4 - Stand Klasse C: Oirlo Swolgen Lottum UJanssum I Costenray Broekhuizenvorst I Broekhuizen Kruispunt Blitterswijk Broekhuizenuorst II UJanssum II America Stand Klasse As Broekhuizen I 93, UJanssum 78, Ouliana 76, Broekhuizen II 73, Oirlo 72. Kruispunt 70, Sevenum 68. Castonray 67, Coppus 65, America 63, Broekhuizenuorst 53. Blittersujijk 42, REDAKtlONEEL; De uitslag uan de experimentele totujedstrijd is als uolgt: deelname 26; UJinnaar Ban Vollènberg uit KI. Oirlo, Dhr. Vollenberg schijnt wel geluk te heb ben met inzendingen via "De Schans"! Gefeliciteerd. - 'Naar aanleiding uan de uele reaktios ouer het Prinsenbal kunnen we rustig stellen dat er in Castenray meer een plezierige avond geweest: is. De redaktie west Zijne Hoogheid Prins lïlart II en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Nel- ueel sucocS bij hun regeringstaak. 102. 78. 75. 73. 67. 67. 66. 62. 56. 54. 52. 48. lïlies Houujen on Frans Kuijpers gaan trouwen op maandag, 5 februari a.s« om 14,00 uur in do St, fïlathiaskerk te Castenray. febr. 1973. Castenray, Lollebeekuieg la. Castenray, Horsterweg 60, - /OReceptie uan 18.30—20.00 uur. Toekomstig adres:"""- <ov Henseniusstraat 7,Venray. PUZZELHOEKBE: Oplossing puzzelnr, 4. Raadsel l) Persil heeft maar twee witmakers.""""'" Raadsel 2) Een onderwijzer zegt: mond dicht. Eeh tandarts zegt: mond open. Puzzelnr. 5: Doze raadsels werden ingezonden door lïlovr. -D.CrfV, (onze dank hiervoor!). horizontaal: verticaal: "l) afk. militaire'UJillems orde. 2) mannelijke eend. 4) meisjesnaam. 7) muzieknoot 8) meisjesnaam 9) ...was een.s 10)afk. Europese Defensie Gemeenschap. 3)afk. Oosterlengte. 5) vorm..van gaan. 6) meisjesnaam. 1 - Ulie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat' er nodig is om vast te staan.- lïlultatuli.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 7