S.V. CASTENRAY: liitslaq zondag 28 januari 1973j_ Castenray I - lïlontagnards 2:1-1. t Prooramma zondag 4 fobruari 1973: Castenray I - Venray 3 aanvang 12,00 uur, Castenray 2 -'H.B.S.V. 2 aanvang: z.is raambiljet, Venray 9 - Castenray 3 aanvang: 14.30 uur scheidsrechter lïl. v.d. UJoyer. Castenray 1 - lïlontagnards 2: In een zeer slechte wedstrijd deelden Castenray 1 en lïlontagnards 2 verleden zon dag de punten. Beide ploegeh konden geen moment hun hoge klassering waarmaken, De eerste helft was nog wel enigszins het. aanzien Waard, maar erg veel kansen konden beide teams zich toch niet scheppen* Door een hard afstandschot van Oos van Bree (swam Castenray al gauw met 1 - 0 voqp- te staan, «w de vingertoppen van de lang niet zekere Bergense doelman verdween de bal in het net. Daarna had Las- teriray door kunnen drukken, ware het niet dat onze spelers geen enkel enthousiasme konden opbrengen. In de tweede helft zakte het peil tot een onaanvaardbaar niveau. Het aannemen en plaatsen van de ballen was zeer slecht en het talrijke publiek kreög geen enkele acceptabele aanval meer te zien. Tot overmaat van ramp scoorde. lïlontagnards 3 minuten voor tijd ook nog de gelijkmaker en ontnam Castenray daar Doo/de nederlaagPvanJkóploper Excelsior 2 werd de stand voor Castenray toch weer iets gunstiger: 1. Excelsior 2 14 - 21. 2. lïlontagnards 2 1.4 - 20. 3. Castenray 1 14 - 19, Trainen loont dus nog' zeer zeker de moeitoj S.V. CASTENRAY /'"O, JEUGDVOETBAL: RECTIFICATIE: De uitslag van de op 20 januari j.l, gespeelde wedstrijd Eastenrby Al - Leunen^A2 werd abusievelijk doorgegeven als 2-3. .Castenray A 1 won echter met 3 - 2. Excuses van Uw voetbalroda.ccour» Uitslagen zeterdag 2" Castenray A 1 Resia Al 0 3, Castenray BI - UJittenhorst B2 8 - 1, Voor a.s. zaterdag is geen programma samengesteld. STUDIECLUB VARKENSHOUDERS: Bij deze nodigen wij U uit voor de volgende bijeenkomst, die zal plaatsvinden op donderdao. 8 februari a.s. om 19.30 uur in café Hesen-Kuijpers. Deze avond zal verzorgd worden door Dhr. Peetors, assistent bij de landbouwvpor- SderierpdzalSzijns biggen, batterijen en het economisch meest geschikte afleve ringsgewicht van onze mestvarkens. .Verder bespreking van 'n eventuele excursie^ deze winter. - BQ8tulJr< BTLOARTCLUR "DE KETSERS": Uitslagen: cc Klasse A - Kruispunt - Castenrayr - o. Klasse C - Castenray - UJanssum: 2-8. Programma; RlagsB ft CaatBn?ay Braekhuizanvo^t - vrijdagavond (hadanovond) Castenray C is vrij. ,.t f

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 6