- 2 - vervolg "De Batavieren" maar hoe spraakzaam zij onder de schutters maren dat was voortreffelijk. Ook zij waren zeer wederkerig buitengewoon ovor ons tevreden en vooral dat wij met 4 zestallen opgekomen waren en zij hebben mij meerdere malen gezegd"wat hebben jullie toch een gozellige vereniging" zo krijgen we ze hier niet alle maal. Do retourwedstrijd is besproken en komt tegen dio tijd in "De Schans". Winder aangenaam kunnen enkele topschutters zijn over do reis hoe wij weer in Castenray zijn aangekomen. Aanvankelijk zag het er naar uit dat we nachtlo- gies zouden hebben moeten aanvragen. Enkele topschutters zaten in de wagen van dèn zekore Anthonius,die,zoals de legende het aangeeft,overal gezworvon heeft en voel mot pech te kampen heeft gehad.Eerst had hij poch met een boog en nu met zijn wagen. Kontakten en aansluitingen werkten niet meer. U kunt zich in denken dat de stemming minder goed was. Er was nog een zekere Anthonius die in het gezelschap meereisde. Hij raakte af en toe in een felle woordenwisseling, maar de beide heilige verstonden zich minder goed, zodat er geen oplossing kwam. Nog ergor was hot dat er nog twee andere heilige meegingen Gerardus en Petrus. Die stonden zich te verkleumen van de kou zowel in, als buiten de wagen. Do wagon was meer voor het zomerse weer geschikt. V/oor het tor perse gaan van deze editie heb ik geïnformeerd naar de heren die van de kou bevangen waren maar hun vrouwen deelden mij mede dat ze na langdurige massage weer langzaam tot volle bewustzijn waren gekomen en hun toestand is nu Hoe wij thuisgekomen waren? _fr - - Wol, een zekere Franciskus die ook op doorreis was zag dit alles, stopte en inform eerde wat er aan de hand was.Tegenwoordig zou je zoiets een wegenwacht kunnen noemen. Antonius bracht Franciskus van de moeilijkheden op de hoogte. Franciskus die op technisch gebied al vele wonderen heeft verricht klaarde ook dit karwei op. Antonius, die blijkbaar goed in de centen zat wilde met Franciskus afrekenen. Deze zei echter!"UJeot ge dan niet dat ik altijd in armoede heb moeten rondzwer ven, "maar aalmoezen kreeg ik wel altijd." Hoe groot die aalmoes van Antonius is geweest laten we maar in het midden, lilel staat vast dat Franciskus hierdoor woer volo veroerdors zal krijgen en wij hopon dat in doze moderne tijd hij rijkelijk van z'n aalmoezonloon kan gaan leven. Afgelopen zaterdag hebben wij de verzorging gehad over hot gehouden prinsenbal, dat naar mijn mening goed geslaagd is. Vanaf deze plaats dank ik al degenon van onze vereniging die hieraan hebben meegewerkt. Afgelopen dinsdag hebben wij bij St, Doris Leunen een vriendschappelijke wed strijd geschoten waar een van onze topschutters toevallig do meeste punten schoot met 228 punten. Ga zo maar door waarde vriend. Zaterdag, 3 februari a.s. (dus morgen) krijgen wij de vereniging "St. Doris" op bezoek vanwege ons nederlaagtournooi. De opstelling is als volgts G. Kunen Ans Cremers redelijk genoemd. Dos UJeys Carolien Cremers P. Reijnders Maria Cremers H. v. Kuyck G. v. Kuyck P. Emonts H. Cremers lïl, Cremers G. de Rijk Deze schutters schieten om 6 uur. Vriendelijk verzoek - wees op tijd aanwezig. Fr. Kuypers Dan Dacobs P. UJeys Ant. Drabbels W, Brouwers. H. Kleeven G. UJeys Al, Kuypers Ant. Kuypers lïl. Smulders Deze schutters schieten om 8 uur De secr. P. Poels. KATHOLIEKE DEUGD BEWEGING; a.s. donderdag 8 februari clubavond voor de junioren van 19.00 - 21.00 uur. De Leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 5