r vervolg "De Batavieren"; maar hoe spraakzaam zij onder de schutters ujaron dat u>as voortreffelijk. Ook zij waren zeer wederkerig buitengewoon over ons tevreden en vooral dat wij met 4 zestallen opgekomen waren en zij hebben mij meerdere malen gezegd"wat hebben jullie toch een gezellige vereniging" zo krijgen we ze hier niet alle maal. De retourwedstrijd is besproken en komt tegen die tijd in "De Schans". Minder aangenaam kunnen enkele topschutters zijn over de reis hoe wij weer in Castenray zijn aangekomen. Aanvankelijk zag het er naar uit dat we nachtlo- gies zouden hebben moeten aanvragen. Enkele topschutters zaten in de wagen van dèn zekere Anthonius,die,zoals de legende het aangeeft,overal gezworven hoeft en veel met pech te kampen heeft gehad.Eerst had hij poch met een boog en nu met zijn wagen. Kontakten en aansluitingen werkten niot meer. U kunt zich in denken dat de stemming minder goed was. Er was nog een zekere Anthonius die in het gezelschap meereisde. Hij raakte af en toe in een felle woordenwisseling, maar de beide heilige verstonden zich minder goed, zodat er geen oplossing kwam. Nog erger was het dat er nog twee andere heilige meegingen Gerardus en Petrus. Die stonden zich te verkleumen van de kou zowel in, als buiten de wagen. De wagon was meer voor het zomerse weer geschikt. Voor hot ter perse gaan van deze editie heb ik geïnformeerd naar de heren die van de kou bevangnn waren maar hun vrouwen deelden mij mede dat ze na langdurige massage weer langzaam tot volle bewustzijn waren gekomen en hun toostarid is nu redelijk genoemd. Hoe wij thuisgekomen waren? UJol, oen zekere Franciskus die ook op doorreis was zag dit alles, stopte en infQx— eerde wat er aan de hand was.Tegenwoordig zou je zoiets een wegenwacht kunnen noemen. Antonius bracht Franciskus van de moeilijkheden op de hoogte. Franciskus die op technisch gebied al vele wonderen heeft verricht klaarde ook dit karwei op. Antonius, die blijkbaar goed in de centen zat wilde met Franciskus afrekenen. Deze zei echter:"IUoet ge dan niet dat ik altijd in armoede heb moeten rondzwer ven, "maar aalmoezen kreeg ik wel altijd." Hoe groot die aalmoes van Antonius is geweest laten we maar in het midden. Hiel staat vast dat Franciskus hierdoor woer vele vereerders zal krijgen en wij hopen dat in deze moderne tijd hij rijkelijk van z'n aalmoezonloon kan gaan leven. Afgelopen zaterdag hebben wij de verzorging gehad over het gehouden prinsenbal, dat naar mijn moning goed geslaagd is. l/anaf doze plaats dank ik al degenen van onze vereniging die hieraan hebben meegewerkt. Afgelopen dinsdag hebben wij bij St, Doris Leunen een vriendschappelijke wed strijd geschoten waar een van onze topschutters toevallig de meeste punten schoot met 228 punten. Ga zo maar door waarde vriend. 3 februari a.s. (dus morgen) krijgen wij de vereniging "St. Doris" op bezoek vanwege ons nederlaagtournooi. De opstelling is als volgts Zaterdag, G. Kunen P, Emonts Ifl. Cremers Dos UJeys P. Reijnders H. v. Kuyck Ans Cremers Fr. UJeys H. Cremers H. Kleeven G. de Rijk G. UJeys Carolien Cremers Al. Kuypers iïlaria Cremers Ant. Kuypers G. v. Kuyck Pil. Smulders G. Cremers. Fr. Kuypers Dan Dacobs P. UJoys Ant. Drabbels UJ, Brouwers. Deze schutters schieten om 6 uur. Vriendelijk verzoek - wees op tijd aanwezig. KATHOLIEKE DEUGD 8EUJEGING; Deze schutters schieten om 8 uur. De seer. P. Poels. a.s. donderdag 8 februari clubavond voor de junioren van 19,00 - 21.00 uur. De Leidsters,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 2