REDAKTIONEELs Het is misschien zinv/ol om via "Da Schans" to .reageren op het stuk van vorige week "Discussienota spreidingsmodel woonkernen Venray". Op andere plaatsen wordt hier veel over 'gediscussieerd bij Dorps- en Wijkra den. Ingezonden stukken zijn van harte wolkam. MEDEDELING VOOR BONGE AGRARIËRS. UJist al; dat in kring Venray een agrarische sektie bestaat, dat jonge agrariërs hierin zich regelmatig treffen. dat zij op deze bijeenkomsten, veelal samen met een deskundige, van gedachten wisselen over aktuele zaken in Land- en Tuinbouw, dat 't programma in onderling overleg wordt samengesteld. De onderwerpen kunnen variëren van» Bedrijfsovername- Milieu- Financiering- Belastingen Verzekeringen- Gezinsbegroting- Excursies enz, dat de'eerstvolgende bijeenkomst gehouden zal worden op Donderdag 18 jan. '73 in zaal VerheyBn_te_Oostrum. met als onderwerp; Rentesubsidies» Als inleider zal de heer Vaessen van direktie van bedrijfsontwikkeling komen. Tevens vt'ag'en wij Uw aandacht voor de sociale ekonomische kursuss-en v.d, L.L.T.B. op 11 Ban. en 25 Ban. Voor verdere inlichtingen! B. Slangen, Eykenhofweg 7, Ysselsteyn. 047 85 - 2 5 7, W, Litjens, Laagriebroekseweg' 10, Leunen. 047 80 - 12 62. P* Direks, Smakterveldweg 8, Venray. 0 47 80 - 10 96. -PUZZELH0EKBE; Oplossing puzzelnr. Is klinker= jongensnaam= insekt= gesteente= ras= santd= geestelijbe= grenspapier= o ot tor rots soort proost pastoor paspoort Puzzelnr. 2; BEROEPEN RADEN. l) 0. DOP 2) T. BAAN 3). A.T. STER BEST A.IYIER MARKEN 4) TRIM. NES.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 15