- 3 - HANDBOOGSCHUTTER13 "DE BATAVIEREN" De eerstvolgende wedstrijd in het kader van dé Nederlaagtournooiwedstrijden is op zaterdag 20 januari a.s. De'vereniging" "Kunst en Vriendschap" uit Liessel komt dan» De opstelling wordt volgende week in "De Schans" bekend gemaakt» t De secretaris P. Poels» T. ASPERGES-STUDIECLUB VENRAY Op donderdag, 18 januari a.s. zal in zaal lïlartens te Leunen 'n voorlichtingsmiddag gehouden worden door een ambtenaar van de Personele - Belastingen te Venlo. Wat en hoe te handelen met het personeel wat men In dienst heeft in het as pergesseizoen» - Nieuwe regeling in 1973, Deze middag, welke om 13.30 uur -begint, -is speciaal voor de asperges- en aard beientelers, Tevens worden op deze middag opgave verwacht voor aspergesplanten 1973 - 1974, GEHOORD; Kind aan lessenaars "Juffrouw, mijn papa wordt misschien .prins". [flede-iniuoners van Castenray, L - Naar aanleiding van'mijn ingezonden stuks("De Schans nr. 50) heb ik vele spontane reacties gehad. Allen waren van mening dat er toch mogelijkheden geschapen moesten worden om tot een "Comité van gezamenlijk over leg" moest komen. Er werd voorgesteld; van elke vereniging een kandidaat, ver der het plaatselijk raadslid omdat hij wat de geme.entepolitiek aangaat, alles uit de eerste hand heeft. Dit alles in goede samenwerkingWe zullen samen moe ten strijden en vechten voor het behoud van de kleine gemeenschappen, zie vorige week;"discussienota spreidingsmodel woonkernen". Daar ben ik 't niet mee eens. Daar kom ik nog op terug. Over "De Schans" was de mening dat inderdaad iedereen kan meehelpen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. UJat de opmerking Kerkgebeuren botreft: iedereen was van mening dat hierin ver andering moest komen. UJe moeten niet in de 'kerk zitten alsof we naar een film zitten te kijken en in slaap valleni Nee, dat hoest massale volkszang en gebod zijn en dat via de projector. Ik ben er voorstander van, er zijn toch mooie liederen te vinden, om samen- té zingen. U/anneor hot goed gespoeld wordt via do goede diensten als er verbetering is, laat ze dan 1 of 2 collectes houden, dan zal de financiële moeilijkheid ..niet zo groot zijn. Ule kunnen tcots zijn op de gezinsbijdrage, dus als alles goed ondervangen wordt, zullen er niet zoveel meer elders ter kerke gaan. Wet Kerst en Nieuwjaar hebben ws weer allemaal góede wensen gedaan. Laat dio wensen iets betekenen in ons dagelijks leven oh dienstbaarheid aan onze gemeen schap bewijzen. Laat Uw stem eens horen, zodat we eens een bijeenkomst kunnen hebben waar alles weer broederlijk wordt opgelost tot welzijn van ons aller Castenray. P. Poels, Horsterweg 28, Castenray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 14