VERENIGINGEN; CARNAVALSVERENIGING "DE SCHANSKNUPPELS"; Zaterdag, 13 januari a.s. (dus morgen) is het eerste carnavalsbal van 1973» Op deze avond hebben mij als gasten de carnavalsver eniging uit Leunen» Deze avond zal verzorgd morden door de Ruiterclub. Bijeenkomst voor de leden van de carnavalsvereniging na de mis in café Hesen-Kuyperp. Op moensdag, 17 januari ledenvergadering voor de carnavalsvereniging om 20.00 uur in café Hesen-Kuypers. Vrijdagavond, dus vandaag om 20.00 uur zaal poetsen. VOETBALVERENIGING S.V. CASTENRAY; Uitslaoon zondag 7 januari 1973; Castenray I - D.I.S, I 2 - 2. Castenray II - D.I.S. II s 7 - 2. Castenray 3 - D.I.S. 3 2 - 5. Programma zondao 14' ianuari 1973; -Castenray 1 Reuver 2 aanvang 14.30 uur. Castenray 2 - Reuver 4 aanvang 14.30 uur. ^Castenray 3 Leunen 4 aanvang 12.00 uur. Voetbal op de nieume aportvelden* 1.J Zonder enige feestelijkheid merden afgelopen Zondag de nieume sportvelden en kleedgelegenheden in gebruik genomen. Dé eer hiertoe viel uiteraard te beurt aan vertegenmoordigende elftallen van Castenray en Oirlo. De officiële opening van het sportpark zal bf5 een nog nader fce bepalen datum plaatsvinden en mei manneer kantine en al klaar is, r Onder zeer grote belangstelling klonk om precies 12 uur het eerste fluitsignaal bij da medstrijd Castenray 2 - D.I.S. 2. Na een half uur machten op een scheids rechter gingen ook de derde .elftallen van start en om half drie 's middags tra den de beide eerste elftallen aan. Na afloop konden de spelers in de heerlijk vermarmde kleedlokalen genieten van een marme douche. Om zo snel mogelijk te acclimatiseren in de nieume omgeving spelen a.s, zondag onze 3 seniorenelftallen mederom een thuismedstrijd, Hopenlijk merkt het meer een beetje mee. Kienen; - nL Op vrijdag, 12 januari (hedenavond) om half 8 is er in cafe van Rhee een kien- avond voor de leden en donateurs met echtgenote of verloofde. Voor een vrolijke' noot tussendoor zórgt een békend buutereedner. Trainen*. Trainen* Trainen* Trainen* Zondag;,'-21 januarira.s. morden er meer compotltiemedstrijden gespééld. LIMBURGSE VROÜÜJEN BEUJEGING; f. Op 24 januari a.s. zal er eep gezellige kmis- en,, spellenavond gehouden morden bij v, Rhee. Deze avond mordt verzorgd door lïlevr, Ebus - Mortons uit Venray. 20 februari a.s. zal de jaarlijkse feestavond ge houden morden. Te zijner tijd zullen nog nadere bijzonderheden hierover bekend gemaakt morden in "De Schans". Il.n.in l« 'IHI MMt»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 13