SBHFUS DORPS BLAD VQOR CA STEN RAY nrqang nr!? kopij innen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadres: Horsterweg 43c. nr. '2. Bankr0k.nr.:1387 93 86 7. 12 januari 1973. PAR0CHIE-NIEUW6: Week van 13 - 20 januari 1973. Misdienaars Jac en Bennie Wismans. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: UJillie en dos Duykers, Zaterdag: Zondag: Maandags Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: - geen vroegmis. 19,00 uur: Maria Donders - Hoedemakers. Tweede zondag door het jaar. 8.00 uur: Petronella Philipsen.. 10,00 uur: jaard, Peter Hubert Kuypers en Anna Christiaens. 8.00 uur: overl. fam. Strijbos - Kemmelings. 8.00 uur: Wilhelmina Willemsen - Linders. B.00 uur: gezinsmis (inti.. offeraars). Begin van de bidweek voor de eenheid, 8.00 uur: Bernard Vullings en Maria v.d. Broek. 8.00 uur: Willem Tielen en Lamberdina Weys. Geen vroegmis. 19.00 uur: overl. fam. v.d. Pas - v. Dijck. N.B.Vrijdagavond 20,30 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. GEMEENTELIJKE RATTENBESTRIJDINGSAKTIE Bovenstaande aktie,welke in het kader van een landelijke compagne wordt gehou den, zgl in de Gemeente Jenrqy gehouden worden van 15 januari tot en met 9 februari 1973, Op onderstaande adressen,, zal gedurende genoemde periode, voor^uitleg gereed vergift, verpakt in zakjes van 1 kg., voorzien van een instructie voor de uit leg, verkrijgbaar zijn tegen kostprijs 0,80 per kg., incl. B.T.W..Echter uitsluitend tegen contante betaling. L.L.T.B. te Leunen, St.Apolloniastraat 5. L.L.T.B.,te Merselo, Haag 2. L.L.T.B. 'te Oirlo, Dep. Petarsstraat 30. L.L.T.B. te Oostrum, Mgr. Hanssenstraat 25. L.L.T.B. te Ysselsteyn, Peter Janssanweg 1. Magazijn Gemeentewerken, Acaciastraat te Venray. Verdere gegevens kunt nog aantreffen in Peel en MaaS 'van 72 december 1972 en van 5 januari 1973; - Gemeente Venray; W. Willemsen. I r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 12