- 5 - -- BILJARTCLUB "ÜE KETSERS"; Uitslagen s Klasse A5 Castenray. - Juliana s 4 - 6. Klasse Cj Smolgen - Castenray .4 - 6, PROGRAmtYIA s iS Klasse A - Kruispunt - Castenray hedenavond. KlaBse C - Kruispunt - Castenray '"dinsdag 30 januari a.s. OCTOPUS '71: Vrijdag, 2 februari a.s, FEESTAVOND in caf£ Hesen - Kuijpers - aanvang 19.30 uur, TOTL ZIENSiII Het .Bestuur., CARNAVALSVERENIGING "DE SCHANSEKNUPPELS."": LEDEN RAAD VAN ELF OPGELETjlii UJij verzoeken iedereen vriendelijk, doch dringend, a.s. zaterdagavond zeker om 7.45 - 8.00 uur aan- uezig te zijn. - Er zullen dan namelijk foto Is. morden gemaakt. V.O.F. OIR LD - CASTENRAY; Leden van-de Covas denkt 'U éraan-.ora suiker bietenzaad te bestellen? - De bestelkaarton kunnen nog t.o„t uiterlijk maandag, 29 januari.a.s," op een van de kan toren ingeleverd uiorden. TE KOOPs 2 stuks paardenkunstmeststrooiers tol). H. Frissen.. REDAKTIONEEL: - Er is ons verzocht om do namen van degenen die in het ziekenhuis liggen te publiceren. In verband met de gebrekkige informatie in deze, is dit praktisch onuitvoer baar, - - Denkt U er steeds aan dat de briefjes van verenigingen steeds in een enve loppe zit? - Postabonnpes denkt U s.v.p, aan Urn abonnementsgelden? - Er is nog steeds gelegenheid te reageren op het stuks "Discussienota moonkernen Venray". - - - Vindt U "De Schans" goed? zegt het iedereen, Heb,t U klachten, zegt het onsIJ - 1 j~ Uit de discussienota moonkernen Venray zou ik mat Castenray betreft het volgende I millen opmerken. Uit de nota hebben me kunnen lozen dat mat de vooruitzichten voor Castonray be_ treft onzeker zijn voor de toekomst. Voorop mil ik stollen dat dit niet aan de togonmoordige gemeenschap van Castenray ligt. Hiervoor moeten me teruggaan tot enkeio jaren na do laatste meroldoorlog - toen maren er nog mogelijkheden te over om het dorp een groter aanzien te geven, lïlaar jammergenoeg maren er velen vroede vaderen die meenden het dorp mas agrarisch en moest zo blijven, mant voor een arbeider en kleinzelfstandige mas het toon zoor

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 10