-IE SSHFlflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadress Horsterweg 43c. Nr. 5. Bank rak.nr.: 13 B7 93 86 7. 2 februari 1973. PAROCHIE-NIEUWS i Week van 3-10 februari 1973. misdienaars! Dac en Bennie Wismans. Peter en Henk Strijbos. Zaterdag Zondags maandags Dinsdags UJoensdags Donderdags Vrijdags Zaterdag! N.B.s Hoogmiss Uiillie en Dos Duykers. 8.00 uurs ter ere van O.L. Vrouw. 19.00 uurs mnd. Petronella Philipsen. Vandaag is het tevens feest van de H. Blasius. Na de diensten is er gelegenheid om de Blasius-zegen te ont vangen. Vijfde zondag door het jaar. 8.00 uurs tot bijz. int. (ziekte). 10.00 uurs Hoogmis tot bijz. int. 8.00 uurs geen vroegmis. 14.00 uurs Huwelijksdienst Bruidspaar Kuypers - Houwen. 8.00 uurs Wilhelmina Willemssen - Linders. gezinsmis (int, offeraars). Wilhelmina Willemssen-Linders v.w, tot bijz. int. (zieke), ter ere van 0,L. Vrouw (int. offeraars). 8,00 uurs 8.00 uur: 8.00 uur! 8-00 uur: Kienclub. 19,00 uurs overl. fam. Duykers - Rambags. 1. Zondag eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. 2. Vrijdagavond geen repetitie van het kerkelijk zangkoor. VERENIGINGEN! HANDBOOGSCHUTTERID "DE BATAVIEREN"s Uitslag wedstrijd "Volharding" - "Batavieren"! 1ste zestal behaalde 1.268 punten - hoogste schutter G. Weys - 226 punten. J 2de zestal behaalde 1.155 punten - hoogste schutter Dan Dacobs - 202 punten. 3de zestal behaalde 1.035 punten - hoogste schutter W. Brouwers - 182 punten. 4de zestal behaalde 724 punten - hoogste schutter G. de Rijk - 159 punten. met 10 schutters behaalde onze vereniging 2.047 punten. met 18 schutters behaalden wij een totaal van 3.463 punten is 2,83 boven het gemiddelde over 1972. Wat de wedstrijd aangaat het volgende. Zelden of nooit hebben wij zo'n vriendschappelijke wedstrijd geschoten waar er zo'n een gezindheid heerste want wij waren voor elkander zo goed als onbekend r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1