-[IE SSHF11S- l I DORPS BLAD VOOR C A STEN R Ay —ai jaargang nr2. kopij Njrinen voor woensdag 17.00 uur 1973 4 - Redaktieadres: Horstermeg 43c. Nr. 3. Rek.nr.: B.L.B. Oirlo 19 januari 1973, nr. 13 87 93 867. PftRQCHIE-NIEUWS - Ulesk van 20 - 27 januari 1973. misdienaars: 3an Vollenburg en Peter Philipsen. 3os Emonts en 3os van Kuyck,' Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. Darde zondag door het jaar. Zaterdag: Zondag: lïlaandag: Dinsdag: UJoensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Geen vroegmis. 19,00 uur:ovorl.*'fam. v.d. Pas - v. Dijck. 8^00 uur: uit dankbaarheid (R). 10.00 uur: jaard. Leonard Peeters en Maria Spreeumenborg. 8,00 uur: Bernard Vullings en Maria v.d. Broek. 8.00 uur": ÜJilhelrnina UJillemssen - Linders. 8,00 uur: gezinsmis (int. offeraars), 8,00 uur: ÜJilhelrnina UJillemssen - Linders vanmege de Bejaardenvereniging. 8,00 uur: UJillem Thielen en Lamberdina UJeys. Geen vroegmis. 19.00 uur: maanddienst zlg. Hendrik Philipsen. J.B.Vrijdagavond 20.30 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. VERENIGINGEN Ruiterclubi Bij deze oiillen mij .0 laten meten dat de jaarlijkse feestvergadering gehouden zal morden op dinsdag, 13 februari a.s. UJilt U hiermee rekening houden? Tevens millen mij U vragen om.de hoofdstellen (Trens) rnelke van de vereniging zijn en riiet door U gebruikt morden af te geven bij 3. Donders of 3. Philipsen. UJij rekenen op Urn medemorking. Hot Bestuur. DE SPAARKAS "DE TOBBERS": Op vrijdag, 26 "januari a.s. is er een dropping voor alle leden. Ook als U zich hier niet voor opgegeven hebt kunt U meedoen. Bijeenkomst om 19.00 uur in cafl Kuypers - Inleggald 2,00. Tot ziens. j -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1