- II I SBHH1S j DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jcargang nr£ kopt; innen voor woensdag 17.00 uur 1973 2 RedaktisadresHorsterweg 43c. Nr. 1 - 2ds jaargang. Bankraknr.s 1387 93 86 7. 5 januari 1973. REDAKTIONEEL. - We staan nu aan het begin "van 1973. Voor U ligt het eerste nummer van de 2de jaargang. Wij hopen ook dit jaar U uieer met veel informaties ten dienste te zijn. Het aantal abonnementen is uieer geujeldig groot. "De Schans" blijkt hierdoor een goed kommunikatiemiddel in Castenray te zijn. Dank voor Urn medewerking. U stelt ons hierdoor in staat hot krantje goed en geregeld te blijven verzor gen. In dit nummer een financieel overzicht. t In deze tijd van overpeinzingen en mensen vinden^we 't zinvol een stukje uit "Discussienota spreidingsmodel woonkernen Venray". tepubliceren. Wanneer er iemand is die de gehele nota mil lezen kan hij zich melden bij de redaktie. Dat mat voor Castenray geldt hebben me er uitgelicht. U hoeft met mat erin staat echt niet eens te zijn] Het is een studie met doelstellingen om te ko- mon tot een model waarop de gemeente hun ontwikkeling richt, Hoe het merkelijk zal morden zal de toekomst leren. Wij hopen in 1973 op veel kopij dan bent U verzekerd van veel informatie. Overzicht financieSn "De Schans" 1972; KAS: Saldo 1 januari 1972 221,37. Inkomsten Advertentie's 452,00; Abonnementen '72 69,00. - Abonnementen '73 175,00. Schenkingen 15,50. Diversen 15,65. 727,15. ■948,52., Uitgaven Postzegels ƒ.211,50 Diversen (d.i. correctielak, 117,50 nietjes, tractatie's, enveloppen, etc») - 329.00. 619,52. Kas - Bank overschrijving 570,00 Saldo 1 januari 19?3 49,52» BHHaBBBsagsiaK - - -•■U. H

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1