- IV - Vervolg Handboogs chutterij Mag ik do heren schutters er aan herinne ren dat de wekelijkse oefenavond, begint om kwart voor 8» Mag ik IP aansporen on die' avond zoveel mogelijk vrij te houden en kont IP regelnatxg oefenen» Dit is zeer zeker nodig, willen we nee kunnen en blijven» Carnavalsvereniging "De Knuppels" Zaterdagavond na de Mis bij eenkomst voor de leden van de Karnavalsvoreniging» Vertrek naar de zaal on onge Veer 20#00 uur» De secretaris J Woys De s eeretaris P» Pools» Spaarkas "De Tobbers"i Op vrijdag, 10 december is er een feestavond voor alle leden van de Spaarkas» Bijeenkomst on 19»30 uur bij Cafd Kuypers, waarna chinezen voor reke ning van de vereniging» V Hierna gaan we gezellig samen uit» Iedereen die nee wil doengolieve zich v<5<5r zondag, 5 december a.s. op te geven bij de volgende personen: Piot Kuypers Jan Houwen Mart Baltuss'on of bij Caf d Kuypers Inwoners van Castenray: Morgen, zaterdag, gaat er'. Zoals IJ in "De Schans" leunt lezen, iets belangrijks gebeuren, n.l, hot bal in het Patronaat. Er is hard gewerkt om het zover te kim.jgen» Eenieder hielp, HARTELIJK DANK. De leefbaarheid van' Castenray is, dankzij do Stichting Gemeenschaps huis i»o» verbeterd» De Dorpsraad werkt ook aan die leefbaarheid, daarom wensen wij die Stichting VEEL SUKSES met dit bal. DE DORPSRAAD Zaterdag, 27 novonber GEKKENDAL in Castenray rum.v» Prins Ger II en "The International Combo" - V -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4