- IX - U KOMT TOCH OOK FEESTEN MORGENAVOND??????? ,KOU. WIE, .HELPT, ME', TE KOOP GEVRAAGD .UIT...DE, EEN KLEINE BUTA-GAS- KACHEL Jan Vissers Klein Oirloseweg Castenray. tel.608, 7, Jan Vissers, Kloin-Oirloseweg 7, C as tonray.. tel.608. PATRONAAT HEROPEND J i 2 DAT WIL ZEGGEN: FEEST VOOR IEDEREEN. Van 19o00 tot 24.00 uur. W is t XX. dat de riolering in Castenray gedeeltelijk verbeterd' is? TJ zult zeggen: "n^. weej Jyebbe toch ga gen rieöleringï 12 Beste mensen,, dat hebben we wol degelijk. Het mag U dan misschien niet opgevallen zijn, maar langs de Klein—Oir.1 osowog ligt een riolering in de vorm van oen met stenen beklede gleuf. Hot is inderddad spijtig, dat we het met een dergelijke riolerinc noe- ten stollenV De mensen van die straat zijn dan ook zo netjes, om die gleuf niet te gebrtiiken als riolering. Er wordt alleen overtollig he melwater afgevoerd» De bedoelde gleuf was echter enigszins uitgezakt, (dat kan). Het gevolg was dan ook, dat er "plotselingff enkele waarnemers van Ge meentewerken verschench, die de toestand in ogenschouw kwamen nemen. Diezelfde waarhemors funktioneerden enige tijd later zelfs als re parateurs We mogen gerust aeggren, dat we uitermate blij kunnen zijn met een Ge meente—Overheid, die zo attent is, al is het dan ook m iar een schrale troost. TJ'. VERGEET, MORGENAVOND, TOCH, 1 i fx x' V-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 10