iztzzz&r— i-Q—E2YHZilJL Extr^blad^ Villa)' Gone ons ch.apsh.uis Op 9 november 1971 is or uit vier Voorlopige plannen voor ons patronaat één. gekozen, waar de Stichting i»o. nee gaat werken. Globaal ziet het voorlopige plan er als volgt uit:

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 9