- Ill - Wij, do Voorlopige Stichting Gene ens chapshüi s Castonray, laten IJ weten, dat we oen feest gaan organiseren, (dat wist U al). Wo hob".-on daartoe Zijne' Koninklijke Hoogheid Prins Gor II, gevraagd or.i zijn mening hierover. Hij schroef als volgt: "TUSSB - TIETSE PROCULï JlSIh j j WoejPrins ©er dun Tweddc, Grooütvorst van Broek tot Dergstraot, Heerser van Klenoeldere tot POso en turmg, Ridder ien do Orde van de Korring ien tonatosows Graaf (niojc, gen look), Zj&raar de Jöppo Grados BcschorrunhiSr van Vroetneuzo en Eiervrèters, fipperhovolnbster ower de Raod van Elluf, (as do Vorst dur nie is) Ion - de - rocj - halder van ut govollug, enz», enz., enz., Bocj de Grasie van Vorst Hay en zienen Raod van Elluf Vief tiende regiordor ower fin Kmippellp.nd ga.eve becj deze tu kenne 1. da.t wooj bliej zien, dat ut host zowict is, dattur wor gefietst kan werro 20 dat woej nog bliejjor zien, dat we cwel nog steeds ut Phtternaat kunne gebruko vur doos hoogedele dxvaashedon0 3. dat iedorriSn vorrekus bliej nug zien, dattur now en vurluwopige stichting is, die do zank wil gon èpkn&ppo. hdat wooj 'dur owol nie ion geluwcvo, dat 8s fiïSsthal nog dit jaor klaor kunt, n&. dat g8t fik nie. 5dat weej denlce, da^t *t karwei ennon hooSp geld göt koste, en dat zuwweoj eg nie alliön zien. 6. dat ut dus hartstikke nuwodig is, dat glllio allomol wat booj- ür?igt ien de koste. 7. dat ut vur eiken echte Knuppel en elk echt Knuppelinneke zfindcr mier vurplicht gesteld wfirt urn dc- nuwedige pilskes S.chterÓver te slaon ten bate van ut P^.tternaat 8. dat ge dat kunt doen 6p zeuwontwintig november 1971 van zouven uur tot en met twelluf uur saovus. 9. dat ge zelluf mot iviet?tc, wat ge daornao got doen. 10e dat ge verplicht ziet un ien ow boste Vastolaovenö-pSkske te kom- no en. 11. dat weej ow hiet51 veul lol toowense 8p den aovund. Alzoc?5 fipgomakt ien Cflsole 19 november 1971* Gor IIö j/ Wij dantcen Zijne Koninlclijke Hoogheid hiervoor vahharte, do V.S.G.C. VERENIGINGEN Bil.iartclub "3o Kotsers": Broekhuizen A - Castcnray A 4 - 6.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3