V-O t O O droogb oeketten; O - X - Het gevolg van deze ongawilde b elands telling was dan ook na korto tijd, dat de heren van de Overheid in de bekende wagens en unifor men ter plekke arriveerden, am oak te kunnen genieten van do Casten- rayse natuuronderzoekers De bedoeling van de jagers (laten we ze zo naar noemen) eti die van de "Heren in *t blauw® waren echter niet precies dezelfde» Het gevolg was dan ook al snel genoog te zien: hot "wapen" en de bijbehorende "munitie" wisselden van eigenaar, waarbij er voor velen bekende - formulieren ingevuld worden» Het is jammer voor do heren natuurliefhebbers, dat ze hun' tegenpar tij niet van hun goedo bedoeling hebben kunnen overtuigen» Maar ze kunnen zich getroost voolenj het zijn steeds dezelfden, die aan het, kortste eind trekken, IF ziet, gezonde belangstelling voor Gods Natuur wordt niet altijd op de juiste waarde geschat, maar ja meningen verschillen nou een- naai nog eens» de "speciale sport"-redaktie. NEEM EENS WAT ANDERS VOOR.» ST. NULOLAAS. Geef eons een. D R 0 0 G 3 0 E K E T APART, MOOI en,,,. NIET DUUR. Vele variatie*s\in de orijzen: 4 Van.,.../. 3,00 tot, 10,00. DESTEL TIJDIG BIJ".."' Mevr» Classens Vissers, Molenhoeks eweg 2. Mevr, Classens -Vissers, Molenhoekseweg 2» DR0 0GB0EKETTEN DR00GB 0EKETTEN Mevr» Classens Vissers, Molenhoeksewog 2.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 12