- VIII - ZOITDAG- 1-4 november ag. DANSEN. DANSEN---DANSEN. Caf6 en Feestzaal "HET OUDE TOLHUISw TIENRAY. Boven 18 jaar. ORKEST t ^DEMIRANDA* S Vordor on do 1^ dagen dansen. SPORT» Het norooi van oon frroop i Eon vaetbalolftal is oon groop on hot noroel van oen groop is ont zettend belangrijk voor het spelen van een wedstrijd. Is do samenhang van do lodon van eon groop stevig, dan spreekt men van een hoog moreel. Ie dozo samenhang echter wankel, dan spreekt men van een laag norooi. Deze grondstelling kan mode bepalend zijn voor hot succes van een olftal. Denk naar eens oen zes-tal jaren to- rug, waarbij do derde-klas ploeg van toon steeds op elkaar aangewezen was, en *t ook zo aanvoelde. In onze moderne tijd krijg je natuurlijk die binding niot goed, daar de teamleden, zich praktisch alleen moeten op de training on in de wedstrijd. Medo hierdoor kan men stel len dat een trainingsbozook ontzettend belangrijk is. Men kan hot mo reel door een training opvijzelen en daarbij kan het na een gespeelde wedst -ijd bij elkaar zijn oen groot hulpmiddel zijn. Dit moet men dan niet verkeerd verstaan door te stellen "is do drank in do man, dan is do wijsheid in de kan". Een veroniging die belang stolt in successen zal dus moeten proberen het moreel van do veroniging op te voeren, Dit streven kan dus zijn doori a) als do leden bereid zijn, offers voor elkaar te brengen', omdpt zo zich met elkaar £<5n voelen en bij elkaar willen blijven. b) bevorderen van oen grotere prestatie van de groep, de oen steunt de ander in hot work, on or komt vool werk uit het oigon doen. c) proberen do leden zover te krijgen dat zij zich niot togen elkaar uitspelen, naar gesloten gehoel vormen naar de buitenwereld. d) aanpassing bevorderen als de omstandigheid verandert. c) proberen als groop steeds op te treden >n niot als individu, zo— dat er weinig verzuim is en,weinig verloop noodzakelijk is. Als men deze punten omdraait dan hlijke dit van een laag moreel en resteert de.t er geen resultaten konen, Daarom geachte lozer, voor oon ieder op zijn plaats, probeer boven staand eons too to passen on men kan gegarandeerd meer verdragen. P.J.W. Swinkels. JONATHAN-APPELEN, JONATHAN-APPELEN 3,00 per kist. en on on on en on en on R0GGESTR0 R0GGESTR0 R0GGESTR0 K. EnontsH. Enonts Nieuwonbergweg 1,1 J uiouwonborgwog 1, Telefoon! 288. Telefoon! 288. - IX -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 8