V//ZZZZZ2U UIjUuJ.' 1—Va~377777Ï/////. Extra._bXacl. (Villa)* Gene ons ehapshuis Op 9 november 1971 is er uit vier Voorlopige plannen voor ons patronaat dén. gekozen, waar cle Stichting ±»o. inee gaat werken Globaal ziet het voorlopige plan er als volgt uit: Let wel, dit is een VOORLOPIG Plan.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 18