- Ill - Wij, do Voorlopige Stichting Gemeenschapshuis Castonray, laten TT weten, dat we een feest gaan organiseren, (dat wist U al). We hebben daartoe Zijne Koninklijko Hoogheid Prins Gor II, gevraagd om zijn mening hierover. Hij schreef als volgt? "TUSSE TIETSB PROCULilASIBS jl Wee j Prins ©er dun Twoddop GroeStvorst van Broek tot Bergstraot, Heerser van Klenoeldere tot P&so en turrug, Ridder ien de Orde van de Herring ion to.natosows, Graaf (nieje, gen heek), Zj&raar de Joppo Grados, BoscherruxüiiÖr van Vroetneuzo en Eiorvriters Spperbovolmbster ower do Raod van Elluf, (as de Vorst dur nio is) Xen de - reej haldor van ut gevollug, enz.enz.enz. 3eej de Grasio van Vorst I-Iay en ziencn Raod van Elluf Viofticndo regierdcr ower Ós Knuppelland, ga.eve hoc j deze tu kenno 1. dat wooj blioj zien, dat ut host zowiot is, dattur wor gefioüst kan werro# 2. dat woej nog bliej jor zien, dat we ewcl nog steeds ut Pi„tternaa.t kunne gebrukc vur deos hoogedele dwaasheden» 3. dat iederriSn vorrelais bliej mug zien, dattür now en vurluwepigo stichting is, die do zaak wil gen ÓpknKppo. ha dat wooj 'dur ewcl nic ien geluwovo, dat ós fiSsthal nog dit jaor klaor kunt, ni. dat gSt 6k nio. 5. dat weej dohkcdat 11 karwei onnon hoeóp gold göt koste, en dat zuwwooj eg nio allien zien. 6» dat ut dus hartstikke nuwodig is, dat gillie allenol wa.t beoj- üri.gt ien de koste. 7. dat ut vur eiken echte Knuppel en elk echt Knuppelinneko zónder nier vurplicht gesteld wórt um do nuwodige pilskes i.ch ter óver te slaon ten bate van ut Pit terne, at 8o dat ge dat kunt doen Óp zouwontwintig novonber 1971 van zeuvon uur tot en net twelluf uur saovus. 9. dat ge zelluf mot wiotStc, wat ge daornao got doen. 10. dat ge verplicht ziet un ion ow beste Vastolaovend-pSkske te kon- me en. 11. dat weej ow hiot51 veul lol toewonso óp don aovund. AlzooS Ópgomalct Aon C&sele 19 november 1971» Wij danken Zijne Koninlclijko Hoogheid hiervoor vah'harto, VERENIGINGEN1 Bil.iartclub "Do Kotsers" Broekhuizen A - Castonray A 4 Droekhuizcnvorst CII - Castonray C 3 - IV - - de V'.S.G.C,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 12