- Ill - V orvolg L.V .3- Dc inhoud van doze nidd^g ,ia 13'.30 uur Ontvangst door de dircktio van da school. 14.00 uur Inleiding: Wild en gevogelte. 14.30 uur Demonstratie: - Slachten, Panic laar naken, van wild en gevogelte. - Opbinden', - Larderen. J 15.00 uur Denonstratio -van dolen en rollades. vervaardigen I5.3O uur 15.45 uur PAUZE. 15.45 uur Kennis en gebruik van kruiden. I6.I5 uur Bereiden en opnal-cen van wild on gevogelte. Sausen proeven. Alles wat bereid wordt, is voor consumptie van de deelneemster bestond. Dg kosten van doze middag bedragen 5»00 por persoon, •UT kunt zich opgeven bij oen dor bestuursleden tot zondag, 20 novonb er a s S«VCas t enrav Sinds kort is hot leiderschap' van de jeugdafde ling van S.V.' Castonray overgenomen door Dhr. P. Ma.cs, Klein Oir— lo, Castenray. Uitslagen 31 - 10 - 1971: Hogelson III - Castonray II 2 - y, Castonray III - Hegolson 4 3 - 2". Castonray Al - Wittenhorst A3* 3 - 1'. Leunen BI Castenray 31 3 - i» Programma 7 - 11 - 1971:' Morselo I Castenray 1 Aanvang 14.00 uur, Castenray II - is vrij". D I S 3 - Castenray III Aanvang - 12.00 uur. Jeugdprogramma 6 - 11 - 1971: Castenray AI - U'sselstoyn A2 Aanvang - 15.00 uur Ilolthoes SI (terr. Overloon - Castonray BI— Aanvang- - 15.30 uur 6oachto voetbalfans, Als U oven verder leest, zult U 2 wedstrijd verslagen zien 'over dezolfdo wedstrijd. Op Let oorato nonent na tuurlijk vreemd. Doze situatio is ontstaan doordat het bestuur v&n S.V. Castenray tot aan doze week nog geen verslag had ingestuurd. Do verslagen van vorige week en Van deze week (hot twoede) zijn citie n1 Q-o van het Poe tuur van S»V0 Castenray: ze werden ing-czohdon door enkele mensen, dia vonden, dat' het geplaatst moet worden» En daar kunnen we het mee eens z:' ui, Wij (De Schahsebiendorsvinden dat ión verslag van een wedstrijd voldoende is. Het zal echter zeor op prijs gesteld worden, als er elke week een verslag geplaatst wordt. Wij verwachten van het bestuur van S.V. Castenray olkc week oen commentaar op 6ên of meer gespeelde of nog te spelen wedstrijden} is dit 01:1 een of andere roden niet mogelijk, dan staa.t natuurlijk de rede-ktiebrievonbus voor andere voetbalverslaggevers wijd open,' Bij wijze van uitzondering plaatsen wij deze week beide verslagen. p7 Do Redaktie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3