t O O droogb oeketten; O - X - Het gevolg van deze ongewilde belangstelling was dan ook na korte tijd, dat de horen van de Overheid in de bekende wagons en unifor men ter plekke arriveerden, ara ook te kunnen genieten van do Casten- rayse natuuronderzoekers De bedoeling van de jagers (laten wo ze zo maar noemen) en die van de "Heren in 't blauw" waren echter niet precies dezelfde» Het gevolg was dan ook al snel genoog te zien: hot "wapen" en de bijbehorende "munitie" wisselden van eigenaar, waarbij er voor velen bekende - formulieren ingevuld werden» Het is jammer voor de heren aatuurliefhebiers, dat ze hun tegenpar tij niet van hun goede bodoeling hebben kunnen overtuigen» Maar ze kunnen zich getroost voolenj het. zijn steeds dezelfden, die aan het, kortste eind trekken. U ziet, gezonde belangstelling voor Gods Natuur wordt niet altijd op de juiste waarde geschat, naar ja meningen verschillen nou een maal nag eens de "speciale sport"-redaktie» NEEM EENS WAT ANDERS VOOR, ST. NUCOLAAS; Geef e ons een". »••<,- D R 0 0 G B 0 E K E T APART, MOOI on, NIET DUUR. Vele variatoe*^in do prijzen: )P Van'..'.../. 3>00 tot, 10,00. BESTEL TIJDIG BIJ, Mevr» Classens -. Vissers, Molenho eks eweg 2, Mevr. Classens -Vissers, Molenhoekseweg 2» DRO 0GB0EKETTEN DROOGBOEKETTEN Mevr» Classens —Vissers, Molenho eks eweg 2 WIST U~. dat het blad vol is en er nu geen plaats neer is' voor.»..». WIST U.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 29