beLr:p2foSe^^;Van VGrSChillende W6ken tra±nen' -ar hie^drSs La£COllGle, Ï-Gn Van d° JöU^d ^al Saan '^Ltïgen In - IX - JEUGDVOETBAL S.V. Caatorrnvi Nu dG winterpauze zijn aanvang heeft re- I°2r J®u-Cd is het belangrijk, nede voor de toekomst, de resu! tenten tot op heden eens wat nader te bekijken» Veeir?™+erdac sP°eldon. zo>n kleine 40 jeugdige spelertjes hun spel. Veel inzet en goede voorbereiding brachten wisselend succes. Onze AI heeft zxch goed geplaatst, en net een beetje neer zelfbeheer sing de ranglijst aangevoerd van de A3 klasse in do kring Horst - Jammer, naar de positie is zeer goed en non heeft het lei echt in han den als nen ze dan ook maar benut» TGn T infor5iajtJe vaa dG leider is goed, naar het nemen zal hieroij moeten aansluiten en daar, geachte spelers, van onze jeugd, ligt nogal een probleem. kanten op, er zijn richtlijnen en deze zullen geaccepteerd moeten worden. Goals, die niet «zitten" en toch telle? een zware, kost om te verteren, naar in de eindrangschikking km Lr P!° ne?- remedie hiertegen is zonder moor twee goals ma- Gn sportieve inzet en goed voetbal en dit zit er zeker in. Bi; r dat^e+^nn-?^?1 eGn de ho°Gste klassen was ingedeeld, dacht men, dat het moeilijk zou zijn een overwinning te behalen, maar het tegen! doel is bewezen de jongens van de 31. eïfKlZdn^eL^Ein stfrt3oóil±jkKeden hadden, heeft het verjongde elftal dacjnu toch verscheidene winstpunten kunnen vergaren. Dat de Bi-spelers met wisselend succes voetballen, is hisschien mede ^g°^rsn, doordat het elftal „lot steeds op voile storltto kL spL ÏÏon^S v^tfïïïLf"tBl »Pl~. voor dit elftal, dio Dl - DU; net wbr0i?1D"SPelei,t,ieS,stri'iden net hun collega's uit Oirlo samen met wisselend succes op alle fronten» tonei3-^1^ altijd voetbal wat men ziet, maar de inzet die deze jongen tonen is enorm groot, zodat men toch resultaten boekt." Jongen SLÏer!°;SSSbS§>?Bt Van d° S0nlO:ran hOBtt oens allo kanton Ün!r,n!:t gelijk iu de bedoeling om een jeugdcomnisie in het leven te Mcn^onkt m te kunnen bijdragen voor de toekomst van de jeugd. TlnrïT e oïotf0611, Sfer te kTekGn dic de' belangen vandetroni- g ln de toekomst zeker ten goede zal komen'. P.J.W. Swinkels. Onfortuinlijke Jareors. eens wat ±n Castenray weet, dat er zo nu en dan ns wat Schuup tocht en" ondernomen worden waarv-in tt -,1 lomaal weet wat de bedoeling is. al~ Zo ook onze vrienden J.S. en G.SJ na;LurdSon-G^ate^d^G+aan °n f^elopen maandagmiddag'de Castenrayse (Het was in ieder VQr^ZGld van een »*ap«x».- tenray, gaf^genieten.013 d° natuur tussea Cas- V GIXTuY l

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 28