m £/V O -portemonnee; B R_o_o_d_t_r_o_m_m_e_l_s - VIII - VOOR ST", NUCOLAAS, Kruidonrokj esrookstandaards Asbakken- - - P ar aplub akken-, - - Lektuurbakken- HERENENDAMES - KOOKPANNEN (Roostvrijstaal) PEDAALEMMERS Ro estvrijstaal medicijnkastjes Wasboxen. Pitriet Flossen en Manden",.,. LEKTUORMANDEN IN KL2HR, enz. enz. enz. enz. H. VERSLEYEN - DRIESSEN.' OIRLO. INBRAKEN f 11 Het gaat er zo stilletjes aan op lijken, dat we een aparte rubriek noeten gaan inrichten voor de inbraken in Castenray. Vorige week is er op verschillende plaatsen weer eens bezoek geweost van enkele ongewenste gasten: 1: D.e werkplaats van de Fa. Dinghs aan de Castonraysestraat werd in de nacht van donderdag op vrijdag net twijfelachtig bezoek vereerd, Via oen achteringang is non binnengedrongen, non heeft een partij reserve-sleutels en wat gereedschap neegenolaen en voordat men hier vertrok, word de zaak. lekker overhoop gezet. 2: Met het hierboven genoemde gereedschap werd de töcht voortgezet en wel naar het kantoorgebouw van dezelfde firma". Op vakkundige wijze wist non zich toegang?: te verschaffen tot het ge bouw. Er werd geen plekje bij het onderzoek overgeslagen: alles, naar ook alles lag overhoop. Er werden nagenoeg geen vernielingen aangericht. De gereedschappen werden hier ook teruggevonden. De totale buit bij deze twee inbraken bedroeg precies 75 cent. (Niet iedere vakman wordt oven goed betaald 3: Do derde inbraak in dezelfde nacht en waarschijnlijk door hetzelfde gezelschap werd gepleegd in het gebouw van de. L.L.T.B. Na oen mislukte poging aan de zijkant van het gebouw, wist men aan de achterkant binnen to komen» Ook hier gold weer:laten we nou oens al les overhoop zotten. Op enkele kleine beschadigingen na aan de grote kluis, was de schade nihil. Hier werd genistpakjes sigaretten. Men kan bepaald niet zeggen, dat de insluxpors voel succes gehad hebben. EEN BILJET VAN..J I 25,00 Jeu Enontsq? Castonraysestraat 17, telefopn: 559 - IX*- -i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 25