- VI - Ruiterclub - Ponyclub Verleden .zondag hebben wij do "geluksrit" verfe- den om de wissalbeker» Deze beker werd gewonnen door de jongste deel nemer n.l, Poter Strijbos» hij mag dan ook voor een jaar de beker poet sen zodat wij het volgende jaar nog een nooie beker kunnen verrijden# De verdere prijzen werden behaald door:' 2 G» Classens} 3 Jac Wismans; 4 F, Dinghs; J, GeeretsJac Wisnans (Mz« 5 - Vim Classens; P. Dinghs; 6 - Peter Arts7 - Wilb» Classens; 8 - J, Donders; P. Hoeynakers en 9 J. Philipsen. Wij wensen alle ruiters proficiat net deze prijzen die ze bij deze nooio rit behaald hebben. Verder willen wij de ponyruiters er aan herinneren, dat hot zaterdag norgen on half elf oefenon is bij Win Geerets, Het Bestuur, Octopus *71: Uitslagen Kaartavond: Toepkoning is geworden: Leo DrSggen net 22 punten, 2deJos Stri jbos 21 punten', 3de: Theo Strijbos— 20 punten', 4de Wiel Jacobs - 19 pinten'.' De poedelprijs is gewonnen door: Jan Geerets', Koningin der joker is geworden: Jeanne Duykersi 2de: 3dei Welly Keijzers, 4de: Elly Cr oners'. De poedelprijs is gewonnen door* Ans Wis nans Mogen wij langs deze weg dd Castenrayse nensen bedanken voor het kopen van Anjerloton, waarvan 30% ton goede kwan aan onze verenigingi Het Bestuur Octopus 1971. In verband net het bezoek van de Sint aan de kinderen van Castenray laat hij weten dat zijn medewerkers U in de komende dagen zullen bezoe ken om zijn bezoek financieel mogelijk te nakoni Zijn bezoek aan de lagere school valt op 3 do- cenb er s-middags Belangstellende ouders kunnen in de laagste klasir sen een kijkje nemen, Wanneer de Sint de kleuterschool zal bezoeken is nog niet bekend, maar hij komt zeker........ Op 5 december houdt Sinterklaas voor de kleuters en peuters s middags zitting in de speelzaal van de kleuterschool. Ze kunnen dan samen met de ouders bij de Sint een lekkere traktatie halen. Nader nieuws volgt nog in "De Schansl,:. - VII

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 23