- V - S.V.V. Caatenray! Uitslagen zondag. 14 noven';er 1971 Castenray I - Meerlo I 3 - 1» Leunen XV - Castenray II 1 6. Castenray III - LeunenlII 1 - Progranna zondag. 21 november 1971? Melderslo I - Castenray I Aanvang: 14.30 uur'. Castenray II - E.E„V. II i Aanvang: 14.30 uur. T.O.P. *27 III CastenrayïIIAanvang: 12.00 uur. JEUGDVOETBAL: Progr anna zaterdag. 20 november 1971? Meterik All - Castenray AI: Aanvang 15.00 uur. Verleden zondag boekte het eerste elftal een prachtig succes door op eigen veld het hooggeklasseerde Meerlo I te verslean. Tegenover drie gave doelpunten van Piet v.d. Kerkhof en Nico Btlddiger (2x) kon den de gasten slechts dén stellen, door een omstreden penalty. Laten we hopen, dat a.s. zondag ook Melderslo I aan de zegekar gebon den wordt» De hoogste troef die we uit kunnen spelen, moet do ijver vai hot gehele elftal zijn". U komt onze spelers toch ook weer aanmoedigen?? De 6 - 1 overwinning op Leunen IV welke Castenray II behaalde had n< een beetje neer zelfbeheersing veel hoger uit kunnen vallen, Vanaf het begin van de wedstrijd was Castenray in het offensief, naar toch ging men slechts met een 3-1 stand de rust in. Na rust weer hetzelfde spoolbeeld als voor de rust. Onze keeper kreeg in de tweede helft dan ook slechts twee ballen aangereikt Met nog drie goals erbij werd de grootste overwinning in deze eompeti- tiehelft geboekt. Hopelijk een stimulans voor de volgende wedstrijden. Handboogschuifateri.i "De Batavieren": Afgelopen week heeft onze vereni ging deelgenomen aan het jubeleunconcours van St. Joris Leunen, Onze vereniging was met 3 zestallen vertegenwoordigd. De uitslag was als volgt. Eerste zestal behaalde ia257 punten ondanks dat enkele minder goede pijlen zoals een bal een 3 on een 4 werden geschoten, het tweede zestal oehaalde 1.136 punten. Dit zestal wist de rozenprijs te behalen net 25 rozen, hiervoor had Jos Weys 11 rozen op zijn naam staan. Het derde zestal behaalde 1.009 punten. Hiermede vielen zij juist bui ten de prijzen, ondanks dat G. de Rijk koploper was met 181 punten® Het Koningskruis over het gehele concours werd behaald door G. T7eys mei 226 punten» Aan prijzen werden behaald een beker, een medaille olus eer Konxry?skruis Mag ik vanaf deze plaats alle schutters hartelijk feliciteren met de be haalde resultaten. Het zullen zeker de laatsten niet zijn, nu weer enkc le nieuwe leden onze vereniging zijn komen versterken. Daarnaast zijn er ook nog enkele dames opleiding, zodat wij voor de toekomst nog geen zorgen behoeven te naken. Zaterdag, 20 novetiber wedstrijd St. Huoertus Mersölor Batavieren Castenray» Vertrek om 17.00 uur. Alle schutters worden beleefd verzocht om aan deze wedstrijd deel te nemen. t Zaterdag, 27 november wedstrijd Schutroe Horst - 3atavieren Castenray. De SecretarisP. Pools.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 22