999 O ybalvbreniging; O O IV - Limburgse Vrouwen Beweging» KyciirsioDinsdag, 23 novoribor is een en- cursic- naar de pluinvoovakschool te Korst. Er is tevens een dononstra- tie Voor hot bereiden van wild en gevogelte. Vor-trek 13.15 uur aan de kerk. We gaan net eigen wagons en zijn on 17.00 uur weer thuis. PatronaatEr is deze weck hard gewerkt in het patronaat. Vele hebben meegewerkt on or zijn heel wat acrobati sche toeren uitgehaaldl Maar hot schiet al lokker op. Fog een weex volhouden denos.en ons patronaat is van aanschijn veranderd. Ma.andag beginnen we weer. Wie deze week geen tijd had on te helpen, kan de volgende week nog konenIl We willen het de komende week graag afgewerkt hebben. Uw Bestuur. Boliaardenvoroniging Castonray Op woensdag, 8 deconbor a.s.s CP**- FEESTAVOND. s-a.vonds vanaf 7 uur bij v. Rhee. ATf o bejaarden worden vriondelijk uitgenodigd en op tijd verwacht. Het Bestuur. VOLLE Bij do Dorpsraad kwan een tip binnen on eens te denken aan het oprichten van een volleybalvereniging. Voordat we echter ovor kunnen gaan tot het oprichten van een volley balvereniging, nooten wij eerst weten of er voldoende belangstelling Daarom verzoeken wij diegene die lid zou willen worden van deze ver eniging, onderstaand strookje ingevuld, v<3<5r maandag.2.9 noyepboy, in te leveren bij oen van do loden van do Dorpsraad. knipknip.. .knip. .knipknip, Naam. Adres Geboortedatum. (en jaar) Man Vrouw X X doorhalen Wat niet van toe passing i3. Woonplaats knip. .knip, .knip, .kni De Dorpsraad. O Katholieke Meisjes Gilde; Donderdag, 25 november a.sis er weer een clubavond van 19.00 uur tot 21.00 uur voor do junioren. Tot Dan. Do Leidsters - V -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 21