- Ill - Wij, do Voorlopige Stichting Gemeenschapshuis Cactenray, laten TT weten, dat we een feest gaan organiseren, (dat wist U al). We hebben daartoe Zijne Koninklijko Hoogheid Prins Gor II, gevraagd om zijn mening hierover. Hij schreef als volgt? "TUSSE TIETSB PROCULilASIBS jl Wee j Prins ©er dun Twoddop GroeStvorst van Broek tot Bergstraot, Heerser van Klenoeldere tot P&so en turrug, Ridder ien de Orde van de Herring ion tonatosows, Graaf (nieje, gen heek), Zj&raar de Joppo Grados, BoscherruxüiiÖr van Vroetneuzo en Eiorvriters Spperbovolmbster ower do Raod van Elluf, (as de Vorst dur nio is) Xen de - reej haldcr van ut gevollug, enz.enz.enz. 3eej de Grasio van Vorst I-Iay en ziencn Raod van Elluf Viofticndo regierdcr ower Ós Knuppelland, ga.eve hoc j deze tu kenno 1. dat wooj blioj zien, dat ut host zowiot is, dattur wor gefioüst kan werro# 2. dat woej nog bliej jor zien, dat we ewcl nog steeds ut Pi„tternaa.t kunne g ebrok c vur deos hoogedele dwaashedon» 3. dat iederriSn vorrelnis bliej mug zien, dattür now en vurluwepigo stichting is, die do zaak wil gen Ópkni.ppe0 ha dat wooj 'dur ewcl nic ien geluwovo, dat ós fiSsthe.1 nog dit jaor klaor kunt, ni. dat gSt 6k nio. 5. dat weej denlce, dat 11 karwei ennen hoeóp gold göt koste, en dat zuwwoej eg nio allien zien. 6. da.t ut dus hartstikke nuwodig is, dat gillie a.llenol wa.t beoj- üri.gt ien de koste. 7. dat ut vur eiken echte Knuppel en elk echt Knuppelinneko zónder nier vurplicht gesteld wórt un do nuwodige pilskes i-chteróver te slaon ten bate ran ut Pit torna, at 8o dat ge dat kunt doen Óp zouwontwintig novonber 1971 van zeuvon uur tot en net twelluf uur aaovus 9. dat ge zelluf mot wiotStc, wat ge daorna.o got doen. 10. dat ge verplicht ziet un ion ow beste Vastolaovend-pSkske te kon- ne en. 11. dat weej ow hiot51 veul lol toewonso óp don aovund. AlzooS Ópgonalct Aon C&selo 19 novonber 1971» Wij danken Zijne Koninklijke Hoogheid hiervoor vah'harte, VERENIGINGEN1 Bil.iartclub "Do Kotsers" Broekhuizen A - Ce-stonray A 4 Droekhuizcnvorst CII - Castenray C 3 - IV - - de V'.S.G.C,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 20