9 DE DORPSRAAD Vrijdag a«s,12 november (vanavond) vergadering voor do leden van de Dorpsraad on 20.00 uur in kot zaaltje van caf6 Kuyperso De agenda is reeds in Uw bezit» WIST U dat zo in Oirlo weten, dat wo in Castonray ook een nieuwsblad hebben? In hot Oirlose "Krèntjo" verscheen vorige week de vraagt "Wist U, dat zo in Castonray ook een nieuws blad hebben" (j) Misschien weten zo daar ook, da.t dit blad "De Schans" heet; je weet nooit!IJ Hot verschijnsel van do "dorpoblasdjcs" gaat net rasse schreden voorwaartser konen steeds neer van die bietjes» Hot is een kwestie van weten en laten weten, dat je weet, wat je weet. En dat weet U natuurlijk al lang. N.3,Weet U iets, waarvan U weet, dat ook anderen dat graag weten, laat U het dan aan "Do Schans" weten, zodat wij die "wetenschap" van U ook aan andoren kun nen laten weten; zo kont iedereen te we ten, wat non noot weten» REDAKTIE» TOOS Küncn on hebben do eer U, node namens wederzijdse ou- dorskennis te geven van hun voorgenomen hu— JAN Koenon welijk, waarvan de plechtige inzegening zal plaatsvindon op vrijdag, 19 november on 15»00 uur in de parochiekerk van do K» Matthias te Castonray» Noveneer 1971® Castonray, Castonraysestraat 6a, Groeningen, Grooningsestraat 23» DagadrosCaf6-Restaurant "De Ruif" Oirlo» Receptie: 18»30 - 19,30 uur. Toekomstig adres Domrtelhof Veghel» 9 a o

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 17