- VIII - ZOITDAG- 1-4 november ag. DANSEN. DANSEN---DANSEN. Cafd en Feestzaal "HET OUDE TOLHUIS" TIENRAY. Boven 18 jaar. ORKEST t *DEMIRANDA* S Verder on de 1^ dagen dansen. SPORT» Het nor ooi van een groep i Eon vaetbalelftal is oen groep on hot noreel van oen groop is ont zettend belangrijk voor het spelen van een wedstrijd. Is do samenhang van do loden van eon groop stevig, dan spreekt men van een hoog norooi. Ie deze samenhang ochter wankel, dan spreekt non van een laag norooi, Dozo grondstelling kan node bepalend zijn voor hot succes van een olftal. Donk naar eens oen zes-tal jaren te rug, waarbij do derdo-klas ploeg van toon stoeds op elkaar aangewezen was, en *t ook zo aanvoelde. In onze moderne tijd krijg je natuurlijk die binding niot good, daar de teamleden, zich praktisch alleen °^t- moeten op de training en in de wedstrijd. Medo hierdoor kan non stel len dat een trainingsbozook ontzettend belangrijk is. Men kan hot no reel door eon training opvijzelen en daarbij kan het na een gespeelde wedst .-ijd bij elkaar zijn oen groot hulpmiddel zijn. Dit noot men dan niet verkeerd verstaan door te stellen "is do drank in do man, dan is do wijsheid in de kan". Een veroniging die belang stolt in successen zal dus noetcn proberen het moreel van do veroniging op te voeren® Dit streven kan dus zijn doori a) als do loden bereid zijn, offers voor elkaar te brengen', omdat zo zich met elkaar £<5n voolon en bij elkaar willen blijven. b) bevorderen van oen grotere prestatie van do groep, de een steunt de ander in hot work, on or komt voel werk uit het eigen doen® c) proberen do leden zover te krijgen dat zij zich niot togen elkaar uitspelen, naar gesloten geheel vornen naar do buitenwereld. d) aanpassing bevorderen als de omstandigheid verandert® c) proberen als groep steeds op to treden un niet als individu, zo— dat er weinig verzuim is en,weinig verloop noodzakelijk is® Als men deze punten omdraait dan hlijke dit van een laag moreel en resteert de.t er geen resultaten konen, Daarom geachte lozer, voor oen ieder op zijn plaats, probeer boven staand eons too to passen on men kan gegarandeerd meer verdragen. P.J.W. Swinkels. JONATHAN-APPELEN, JONATHAN-APPELEN 3,00 per kist. en on on on en on en en R0GGESTR0 KOGGESTRO R0GGESTR0 K. EnontsH. Enonts Nieuwonbergweg 1,1 J uiouwonborgwog 1, Telefoon! 288. Telefoon! 288. - IX -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 16