To" 12. T 10 lm Ik - V - Nieuwe.. Posttaripyon Ier 1 november van dit jaar zijn do B.T.T.-tarieven weer om boog Oogaan. 1. Be ï.inimuiu grootte van oen brief of een stuk o-rukwerk moet nu voert., an zijn; 9 x ld cm. (In cnv el opa-en, -tot 1 oLtouor 1973 7 x 10). 2.auto: x.ncn j 175 3. Êporkloe stellingen: 2,00. 4. indoro ti rijven: zie broroiio.er Brieven t.m. 230 ..ran: r 20 0 50 100 250 g Brief -mm .rt en A. 10. B i aC c- e 70 O. 90 c. £0 c. 100 c. 250 c 25 c. 25 c. C. AS 80 c. 100 c250 c. Drukwerk tot on ant 250 Bram; 20 50 100 250 p D 20 c. >0 c 75 c olije-s stuldien 'boven. 250 gx'ara) 2 £050'00 10(30 2ÖTo ••2.00 I 2.75- I 5.25 £ld." 50,00 E. 1^0 ostralicttcn; 2 I 2SC 9.25 1 5.75 1 4.75 1 5.75 1 7,25 gld[ A. B. C. D. E. Verklaring der letters Kcdcrl.-.nd, Suriname, Ned. a.ntillon, België, Luxemburg Frankrijk, Italic, W.-Duitsland, b.-Lnr-ino, EonakoVatikunnstad, Overige landen in en buiten Europa. Binnen- en buitenland. Hederland He&orland Verdere informatie, wordt, u gaarne verstrekt door de Postkan toren en: "Klantenservice Posterijen"telefoon: 0017 (gratis). Kopen aan do dour; Opvallend, is dat or woor neer kolporteurs aan do huisdeuren verschijnen dio artikelen te koop aanbiedön® Hot k.l 1 nkt erg menslievend} wanneer zij verklaren da.t do opbrengst ten gunste van invaliden, „blinden.- oto» is® Dit is gelogen: Zolfs wanneer zij Thrift olijke aanbevelingen, van wie dan ook, laten zien® Alle officiële instanties zijn togen deze ventorij» Hot zal weer wenselijk zijn on elke aktio vooraf in dit blad aan te kondigen® Met hot advies aan alle inwoners on goon enkele onaangekondigde ak tio te steunen® P®J®W® Swinkels® VI - ii r tl I If M l r- £4 6

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 13