- II - Handboogschutter!j "Do Batavieren" Afgelopen zaterdag hebben wij do vereniging "Do Batavieren" uit Weert op bezoek gehad# Er werden 25 pijlen geschoten. De uitslag hiervan was als volgt: de 12 hoogste schutters van onze vereniging behaalde 2,450 punten, "Do Batavieren1,1 Weert behaalde 2,214 punten. Van onze vereniging schoten de zostallen als volgt: lste zestal 1,310 punten, 2de zestal l»l40 punten, 3de zestal 1,032 punten. Hoogste schutter over deze wedstrijd was Al, Kuypors net 225 punten van "De Batavieren" Weert was dat G, Caris net 209 punten. Zaterdag, 20 november a,s, wed strijd bij "St. Hubertus" te Herselo, De Socr» P» Pools Carnavalsvereniging "De Knuppels Zaterdag a.s,, 13 novenber is in Oostrun Vorstenhal waar allo kamavalsverenigingon van Vcnray aanwezig zijn. De Karnaval s vereniging van Castenray vertrekt on kwart voor 8 van uit Caf6 Kuypors, Zij die not do bus 1200 willen gaan, dienen op tijd aanwezig to zijn Kaarten zijn 3»00 verkrijgbr.ar in de bus. Zij die op eigen gelegenheid gaan kunnen kaarten krijgen 3,00 bij de socrotaris van de Karnavalsvereniging. Do Socr. J, Weys» S.V. Castenrp.v: Uitslagen zondag. 7 novenber 1971i Mors oio, I - Castenray X 2 - 2, D.I.S. III - Castenray III 1 - 1. Wedstri.idprogranna zondag 14 novenber 1971: Castenray I - Meerlo I s Aanvang 14.30 uxor. Leunen IV - Castenray II Aanvang 12,00 uur, Ca.ötenray III - Leunen Ills Aanvang 12,00 uur. JEUGDVOETBAL. Uitslagen zaterdag. 6 novenber 1971 Castenray AI - Usselstein All: teruggetrokken) Holthees BI - Castenray BI s 3 - 0. In verband net de winterpauze is geen programa voor a..s. zaterdag vastgesteld. SPELER SBIJ BENKOMST Op vrijdag, 12 november a.s, (vanavond) zal eon spe- lersbijeenkonst worden gehouden voor alle senioren-spelers in hot clublokaal. Aanvang 8.00 uur. Wij hopen op Uw aanwezigheid. Verloden zondag trad hot eerste elftal in het strijd perk tegen Morsolo, Onze spelers worden daarbij gesteund door eon groot aantal supporters, die deze keer ook luid van hun aanwezig heid blijk gaven, - III -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 10