iTo°n?h± aon aardiG° is Ruin Zicht: Afgelopen dinsdag is hot niowe weggedeelte van V en- ray naar /onlo onofficieel opengesteld. Hot is nu mogelijk on via con clirokto voróindinr; vanuit Castenray naar Vonlo to snol ion» Do weg is in richting Vonray nog niot opengesteld voor de Cas toor ay so inwonersomdat do opritten (nog) ontbroken. Eon onorue noovoelhoid niouwo verkeersborden naken U duidelijk dat er echt wol serious aan gewerkt is. Door deze verbinding hoeft non nu niet neer door Horst to slinne- Gchtor alloG« voor bestuurders van notorvoortuigen die snolier kunnen en mogen rijdon dan 40 kn. por uur. (autoweg). TE KOOP 1.500 kg. voederbieten. Io500 kg. voederbieten. 1.500 vo od erbi et enc DhrJClassens Ho1enho eksewog 2 Dorpsraad- 1 Man ons onkolo C'astonrayso nonson hek -m wi i do voor- zittor van de Dorpsraad do .vraag gestold: "Mat doot de Dorpsraaa 5aal"?? He-f antwoord hierop zal volgende week in dit blad opgenomen wor- De Rodafctio j ■=-» Mist XT. TtJ2?nLd° °PrUin0n in de Slopen wook is cr o.a. gevonden 1 platte en uitgedroogde on uitgevreten eekhoorn. vonc^n 6 m puin geslagen banken, 15 stoelen, die not A.O.M. zijn. 1 netjes gespreid bod (zie vorige weck). 1 stukgeslagen ruit. (zie vorige week), taoTtaïS» l"l.ï1;: llet. °,on' n«w «O» Kljn, ia het ziokon- 1 1 tot en not karnen 12 zou liggen. 1 J£«j!h£a£I.a0e l00n TlW&art* baXlBn konclm rolloni 10 kilo elektrische installatie, ;»aar aiots noocr nee to baeianoa 1 soldaten - uniforn binnen- en buitenholn. 1 leartonnen drumstel. 13f lGef^ol°PGn bal o nil on in hot net aan het plafond. 1 lekkere bierlucht. 1 a 2- blik ant-stank ballen. 1 bakje verroeste spijkers en schroeven. 10 mjoktio-spuiton. i*0Hi 1 i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 6