V - Dg prijsvraag t.t.v» eon nieirwe naam voor hot Castenrays Dorpsblad» Naar aanleiding van do prijsvraag van vorige week zijn 16 strook jes net naan-idoeSn binnengekomen, net in totaal naar liefst 64 nanen JI - Er is nog niet beslist welke inzender de gelukkige winnaar is van de uitgeloofde prenio (on de spanning erin te houden); dit zal in de komende week gebeuren» Wel publiceren we in dit nummer de oplossingen van de inzenders, on o«a. U OGn idee te' geven, hoe vindingrijk sommige mensen zijn Maar niet alleen hiervoor» Het is tevens een keuze-formulier- voor de jury (do leden van de Dorpsre.ad) Dus! LEDEN VAN DE DORPSRAAD, OPGELET;i ili De" loïïen"van de D»R. worden verzocht om e.a.n de hand van dit for mulier een keuzo te maken en hot nummer van do volgens IJ beste naam door te geven aan Uw voorzitter (hij belt TT wel). Sukses. De oplossingen zijn als volgt: (in volgorde van binnenkomst) 1. Dorpsjournaal. 2» Castenrays Journaal» 3. Castenrays Nieuwsblad. 4. De Knuppel, 5. Do Knuppellaar, 6. De Kleine Waarheid. 7. Blijvertje. 8. Dorpeling. 9. Actuola. 10. Do Pbse-Bode. 11. Cassels Bietje» 12. Ut KnSksko. 13. Ut KlSkske. 14. ICnuiDpeltjesblad. 15. Weekblad, 16Tref c entrun 17. De Klep. 18» Omnibuis. 19. Den Uutdeulcor» 20, Het Verlengsnoer, 21, Pak »n 71. 22. Kle-nkbord. 23. As Ge ut na geluweve wilt. 57. Raak 24. Casele van week tot week. 53, Castenray;: 35o Castenrayse Courant. 3ó» Wegwijs» 37'. De Wegwi j s 3C. Do Schans. 39. Het Cassels KlSkske. 40. De Klopper. 41. Do Klikker. *42. Ut Cado (Castenrays Dorpsblad) 43. Do Klikspaan, 44. Het Castenrays Klokje. 45. Hot Knuppeltjesblad» 46. De Schanseknuppel. 47. 't Knuppclkoo 48. *t Casselr; Xx'bnt je 49. t Cassels Biedje, 50. Knupniblc?:.: 51.0mnicas. 52, Casbroon» 53« Toekomstblad0 54. Buitongebonden. - 55» Dorpscmrocpo 1 56. Recht door zoe» -er ent i jo, 59. Os Nieuws... 60. Castenrayse kwats *61'. Roerdomp» 62. Topper 71'. 63. Onder ons» 64. Duel. 25» Ce.selc left, 26» Het Knuppeltje, 27» De Knuppel, 28. Do Schroek. 29. Van Schoor tot Broek. 30. Hot Cassels Geluid» 31. Do C clG selse Stom» 32. De Stom van Cassole. 33. Castonrays Weekvorslag. 34. Do Wookboodschap» Aio do Dorpsraad tot een naam besloten heeft, zullen wiji die vol gende wook bekendmaken en voortaan gaan gebruiken. De winnaar van hot uitgeloofde tientje wordt natuurlijk genoemd. Deelnemers afwachten maar Uil De Redalctie» - VI -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5