- Ill - K.P.J.L. Op donderdag, 4 november zal on 8 uur In cafd Kuy~ pore.oen tocpavond voor de jongens en anorikaans jokeren voor nolsjes plaatsvinden. Er is voor beide partijen een wissolbekor beschik baar gestold. Er zijn ook nog enkele haantjes te winnen. Doze avond is uitsluitend voor loden. Wij hopen op een goede opkomst. Een dezer dagen zullen enkoio meisjes van do K.P.J.L. bij U aankloppen mot anjerloten. Dit is ten bato van do vereni ging. Mensen helpt onzo 'kas nee spekken on koop deze lotcnj Bij voorbaat onzo hartelijke dank. üoatuur en leden K.P.J.L. Biljartclub "De Kotsers": Op zaterdag 30 oktober a.s. is er oen vc-rgadoring van do biljartclub Ir, Gaf6 v. Pdieo. Aanvang; 20.30 uur» Allo leden Kotsers worden verwachtl| Het Bestuur. Op vrijdag, 5 november 1971 vieren wij net onzo kinderen, kleinkind en familie ons 25-jarig huwelijksfeest-,' On 15.00 uur is er een-Eucharistieviering in de kerk van St. Mathias to Castenray. Wiel Jacobs. Lies Jacobs - Camps. Castenray, Horster®og 48. Dagadres: Café Kuypers Castenray. Receptie: van 18.00 - 19.00 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3